Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54169Re: [Friesland-genealogy] Vraag Schouten/Schoonheden.

Expand Messages
 • Irene Visser
  Apr 23, 2012
  • 0 Attachment
   Nynke,

   bedoelde met een PK een persoonskaart.

   Ik zal de antwoorden doorsturen, kan de familie zelf bedenken wat ze willen.
   En ja denk dat ze het ziekenhuis eens moeten aanschrijven.

   Grietje/Doortje is overleden, kan je dan sneller een persoonslijst
   aanvragen?

   Bedankt voor het meedenken.

   groetje Irene.

   Op 22 april 2012 23:05 schreef Nynke van den Hooven <
   nynkevandenhooven@...> het volgende:

   > Irene,
   >
   > M.a.w. omdat Trijntje Schouten in 1932 in De Rijp woonde, ga je er ook van
   > uit dat ze daar geboren is? En dat het dan dus om de in 1903 geboren
   > Trijntje moet gaan, omdat haar moeder Grietje heette? Dat lijkt me, gezien
   > de andere gegevens m.b.t. deze Trijntje, wel h��l kort door de bocht.....
   >
   > Volgens mij is de in 1903 in De Rijp geboren Trijntje "gewoon" op
   > 03-06-1926
   > met Cornelis Velthuijs getrouwd, is met hem in Alkmaar gaan wonen en heeft
   > met hem, zoals eerder gemeld, 2 kinderen gekregen, nl Margaretha (naar
   > Trijntjes moeder Grietje), geb 27-04-1928 en Jan, geb 30-06-1935 (genoemd
   > naar Trijntjes vader). Ook gaf Cornelis Velthuijs op 31-05-1930 een
   > levenloos geboren dochter aan (geboren uit hem en zijn echtgenote Trijntje
   > Schouten). M.a.w. tussen dit doodgeboren meisje en zoon Jan zit 5 jaar,
   > maar
   > wie weet heeft Trijntje in de tussenliggende jaren nog een miskraam gehad?
   >
   > PK van Trijntje Schoonheden? Wie is d�t dan weer?
   >
   > Er zijn een aantal dingen die onderzocht zouden kunnen worden:
   > Wordt Trijntjes leeftijd in de Leidse geboorteakte van Grietje Schouten
   > vermeld in 1932?
   > Het Rijksziekenhuis in Leiden heeft ongetwijfeld een pati�ntenarchief;
   > mogelijk zijn er opnamegegevens waarin Trijntjes geboortedatum en-plaats
   > vermeld?
   > Merkwaardig overigens dat Trijntje in Leiden bevallen is. Misschien werkte
   > ze in Leiden? Het dienstbodenregister van Leiden zou misschien ook nog een
   > mogelijkheid zijn om haar geboortedatum te vinden.
   > Trijntje Schouten woont in juni 1932 in De Rijp, in juli 1932 in Graft, in
   > 1949 in Langedijk (ze was niet erg honkvast....); er kan in de
   > Bevolkingsregisters van de betreffende plaatsen naar haar inschrijving
   > worden gezocht; daar wordt ongetwijfeld haar geboortedatum vermeld.
   > Wordt in de toestemmingsverklaring die Trijntje afgaf (en die ongetwijfeld
   > als huwelijksbijlage aanwezig is, die dus opgevraagd zou kunnen worden)
   > t.b.v. het huwelijk van Grietje Schouten (Amersfoort 17-05-1949) melding
   > gemaakt van Trijntjes leeftijd?
   >
   > Dat lijken me toch nog wel aardige mogelijkheden. Alleen moet je dan
   > natuurlijk w�l naar archieven toe, want online gaat dat niet lukken.
   > Als Trijntje in Langedijk is blijven wonen, zou je kunnen proberen of daar
   > een persoonskaart voor te vinden is. Maar dan zou het handig zijn als je
   > een
   > overlijdensdatum hebt. Misschien kun je over 2 jaar een persoonslijst van
   > Grietje/Doortje aanvragen...? Mogelijk dat daar haar moeders geboortedatum
   > in staat. Al denk ik dat dat iets teveel gevraagd is.....
   >
   > Wat de familie Schoonheden betreft; Theodorus Christiaan kwam met ouders en
   > broers en zussen op 28-02-1921 in Den Helder wonen (vanuit Heerhugowaard).
   > Op 20-02-1930 trouwde hij in Den Helder met Forra van Doorn, die op dat
   > moment in Callantsoog woonde. Het echtpaar Schoonheden-van Doorn ging
   > vervolgens in Den Helder wonen. Op 24-10-1930 verhuisden ze naar Anna
   > Paulowna, om vervolgens op 03-09-1931 in Den Helder terug te keren (vanuit
   > Zijpe). Dat ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar in het noordelijkste
   > puntje van Noord-Holland. En niet erg dicht in de buurt van De Rijp of
   > Alkmaar....
   > Er lijkt dus geen geografisch verband te bestaan tussen Theodorus
   > Christiaan
   > Schoonheden en Trijntje Schouten.
   >
   > Wat bedoel je trouwens met je opmerking over militie of dienstplicht?
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Nynke van den Hooven.
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Irene Visser
   > Verzonden: zondag 22 april 2012 19:02
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Vraag Schouten/Schoonheden.
   >
   > Nynke,
   >
   > we weten helemaal niets. maar dan ook echt niets. Als Grietje/Doortje/Dora
   > gelijk genoemd nadat ze bij de fam. gekomen is, werd er helemaal niet over
   > gesproken.
   >
   > En ja dat is het gekke kind 1 en kind 2 jaren later. En omdat we ook geen 2
   > Trijntjes Schouten in die plaats kunnen vinden, zou je toch haast denken
   > dat
   > ze of 1, bij hem weg is geweest? Zaten we toen nog in de militie?
   > Dienstplicht??
   > Ik weet het niet.
   >
   > Zou best kunnen en dat ze (???) zwanger is geraakt van Schoonheden? die
   > daar
   > in de buurt in geweest?? Wat is wel heel vreemd dat ze 4 weken na de
   > geboorte al weg is gegaan naar Schoonheden.
   >
   > Denk dat ze maar eens een pk aan moeten vragen van ene Trijntje
   > Schoonheden.
   > Maar ohhh Nynke ik vindt die namen zo goed passen, en dan die jaren tussen
   > kind 1 en kind 2?
   >
   >
   > Is moeders aan de haal geweest??????????
   >
   > Groetje Irene.
   >
   > Op 22 april 2012 18:20 schreef Nynke van den Hooven <
   > nynkevandenhooven@...> het volgende:
   >
   > > Irene,
   > >
   > >
   > >
   > > Ik had m�n bericht kennelijk niet helemaal afgemaakt:
   > >
   > > Het lijkt me nogal merkwaardig dat een getrouwde vrouw uit Alkmaar
   > > weer in De Rijp gaat wonen, vervolgens naar Leiden gaat om een
   > > buitenechtelijk kind te krijgen, dan met het kind naar Graft gaat
   > > (want op de gezinskaart Schoonheden-van Doorn staat achter Grietjes
   > > gegevens �moeder te Graft�), om het een maand na de geboorte bij
   > > pleegouders in Den Helder te laten plaatsen.
   > >
   > >
   > >
   > > Daar had nog achter gemoeten:
   > >
   > > En daarna weer intrekt bij haar echtgenoot in Alkmaar om daar in 1935
   > > nog een kind te krijgen.
   > >
   > >
   > >
   > > Het lijkt me dat Grietjes moeder een andere Trijntje dan deze moet
   > > zijn geweest.
   > >
   > >
   > >
   > > Is er een persoonskaart van Trijntje Schouten? Het zal toch bekend
   > > zijn wanneer ze is overleden?
   > >
   > >
   > >
   > > Met vriendelijke groeten,
   > > Nynke van den Hooven.
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den
   > > Hooven
   > > Verzonden: zondag 22 april 2012 16:55
   > > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Vraag Schouten/Schoonheden.
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Irene,
   > >
   > > Het was mij niet helemaal duidelijk waar de naam Schoonheden ineens
   > > vandaan kwam, maar Grietjes pleeg-/dan wel adoptievader heette dus
   > > niet Theodorus Christiaan van Heuven, maar Theodorus Christiaan
   > > Schoonheden. Kennelijk heeft Trijntje Schouten haar dochter niet ter
   > > adoptie willen afstaan. Maar ze heeft w�l toegestemd in het veranderen
   > van
   > Grietjes geslachtsnaam.
   > >
   > > Als Grietje nl. door het echtpaar Schoonheden-van Doorn zou zijn
   > > geadopteerd, dan hadden de adoptiefouders de toestemming tot het
   > > aangaan van huwelijk moeten verlenen. Het feit dat die toestemming van
   > > haar biologische moeder kwam, geeft aan dat Grietje dus niet door haar
   > > pleegouders werd (maar meer waarschijnlijk kon worden) geadopteerd.
   > >
   > > Theodorus en Forra zijn overigens weer terugverhuisd naar Gelderland,
   > > want Theodorus op 27-04-1945 in Voorst overleed. Op de site van het
   > > Gemeentearchief van Voorst vond ik daarover het volgende: �Theodorus
   > > Christiaan Schoonheden werd levensgevaarlijk gewond door de scherven
   > > van een van de splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen
   > > werden afgeworpen in de omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Hij
   > > werd naar het noodhospitaal in de Beele overgebracht, waar hij een dag
   > > later overleed.�
   > >
   > > Maar is de geboortedatum van Grietjes moeder daadwerkelijk bekend? Of
   > > veronderstel je alleen maar dat de in 1903 in De Rijp geboren Trijntje
   > > de moeder van Grietje zou zijn geweest?
   > >
   > > Het lijkt me nogal merkwaardig dat een getrouwde vrouw uit Alkmaar
   > > weer in De Rijp gaat wonen, vervolgens naar Leiden gaat om een
   > > buitenechtelijk kind te krijgen, dan met het kind naar Graft gaat
   > > (want op de gezinskaart Schoonheden-van Doorn staat achter Grietjes
   > > gegevens �moeder te Graft�), om het een maand na de geboorte bij
   > > pleegouders in Den Helder te laten plaatsen.
   > >
   > > Helaas kan ik noch van Trijntje noch van Grietje de inschrijving in
   > > het Bevolkingsregister van Graft vinden. Maar dat zou w�l heel handig
   > > zijn, want daar zou dan moeder Trijntjes geboortedatum bij moeten
   > > staan.
   > >
   > > Met vriendelijke groeten,
   > >
   > > Nynke van den Hooven.
   > > <knip>
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
   > > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 8 messages in this topic