Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

54144Re: Vervolg Dubbele Hooisma's

Expand Messages
 • chris van dijkum
  Apr 11, 2012
   Er wordt nu op twee fora over hetzelfde onderwerp gecorrespondeerd, wat het lastiger maakt om het te volgen. Voor zover ik kan nagaan ontbreekt op Friesland-genealogy geen informatie die uitsluitend op Tresoar forum is te zien.

   http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5292&p=38041&hilit=hooisma&sid=a65f688aa857815963ea49fef309d092#p38041

   of

   http://tinyurl.com/7cgx6mr

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Chris van Dijkum" <cevdykum@...> wrote:
   >
   > Hallo Carla en andere geinteresseerden,
   >
   > LJH was nogal klein van stuk (1.55 m) maar wilde kennelijk toch erg graag in
   > dienst. Uit het carriere verloop moet, denk ik, geconcludeerd worden dat het
   > hier om LJH2 gaat. Op 11 maart 1863 wordt hij tot de dienst aangewezen en op
   > 13 mei 1863 ingelijfd bij het 7e Regiment Infanterie. Het bevalt hem zo goed
   > dat hij op 21 februari 1865 een vrijwillige verbintenis (voor zes jaar)
   > aangaat bij hetzelfde Regiment. Hij wordt gepasporteerd op 20 februari 1871.
   > LJH1 heeft vermoedelijk nooit in dienst gezeten want hij kon gebruik maken
   > van de militieregistratie van LJH2, wat hij ook doet bij zijn huwelijk op 30
   > maart 1871 te Kampen. Op het bewijs van 8 maart 1871 wordt hij overigens als
   > 'nog dienende' vermeld. Ergens na 20 februari 1871 zal LJH2 zich vrijwillig
   > gemeld hebben voor dienst bij het Ned.-Indisch leger. Hij raakt gewond en
   > wordt kennelijk gerepatrieerd naar Nederland waar hij ruim 8 maanden
   > revalideert in het koloniaal militair invalidenhuis Bronbeek te Arnhem. Bij
   > zijn huwelijk op 15 december 1879 te Kesteren wordt vermeld dat hij uit
   > hoofde van expiratie (afloop contract) op 20 februari 1871 uit de
   > Nederlandse dienst is ontslagen. Zijn verdere militaire carriere zal te
   > volgen zijn in het Nationaal Archief.
   >
   > Militieregistratie:
   > http://i39.tinypic.com/w976ok.jpg
   >
   > Bewijs van militieregistratie (1871):
   > http://i41.tinypic.com/33peu7r.jpg
   >
   > Bewijs van militieregistrtie (1879):
   > http://i40.tinypic.com/14kgmcp.jpg
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Chris van Dijkum
   > ============================================================================
   > Samenvatting LJH1 en LJH2:
   >
   > Lourens Johannes Hooisma (LJH1) is geboren op 4 september 1843 in Wolvega.
   > Notitie bij de geboorte van Lourens: Op zijn geboorte akte staan diverse
   > aanvragen voor extracten.
   > --Kampen vraagt in 7 maart 1871 extract voor huwelijk (LJH1)
   > --Comm van politie Kampen 8 april 1887 (LJH1)
   > --art 77 Den Haag 19 april 1892 (LJH2?)
   > --30 april 1886 Den Haag (LJH2?)
   > Lourens is overleden op 8 maart 1906 in Amsterdam, 62 jaar oud.
   > Adressen:
   > tot 23-02-1865 Wolvega
   > van 23-02-1865 tot 06-04-1871 Amsterdam
   > van 06-04-1871 tot 12-12-1904 Kampen (ambtshalve in Kampen, dwz door
   > ambtenaar ivm huwelijk ingevoerd)
   > van 12-01-1905 tot 1906 Amsterdam
   > Beroep:
   > vanaf 1871 oppasser/arbeider/pakhuisknecht/bediende/werkman
   > Lourens trouwde, 27 jaar oud, op 30 maart 1871 in Kampen met Marrigje van
   > Ommen, 25 jaar oud.
   > ============================================================================
   > Lourens Johannes Hooisma (LJH2) is geboren op 4 september 1843 in Wolvega.
   > Notitie bij de geboorte van Lourens: Op zijn geboorte akte staan diverse
   > aanvragen voor extracten.
   > --Kampen vraagt in 7 maart 1871 extract voor huwelijk (LJH1)
   > --Comm van politie Kampen 8 april 1887 (LJH1)
   > --art 77 Den Haag 19 april 1892 (LJH2?)
   > --30 april 1886 Den Haag (LJH2?)
   > Lourens is overleden op 23 januari 1917 in 's-Gravenhage, 73 jaar oud.
   > Adressen:
   > tot 23-02-1865 Wolvega
   > vanaf 23-02-1865 Amsterdam
   > na 20-2-1871 Nederlands Indie
   > van 20-9-1877 tot 31-5-1873 (schrijffout 1878?) Arnhem in Koloniaal militair
   > invalidenhuis Bronbeek als sergeant Ned-Indisch Leger
   > van 1879 tot 27-08-1881 Opheusden (Kesteren)
   > van 27-08-1881 tot 28-04-1883 Herwijnen
   > van 28-04-1883 tot 28-09-1883 Wieringerwaard (6-5-1883 getuige bij huwelijk
   > Jan Braaf en Jannetje Wijn in Wieringerwaard)
   > van 28-09-1883 tot 16-09-1895 's-Gravenhage
   > van 17-09-1895 tot 10-06-1899 Amsterdam
   > van 10-06-1899 tot 1917 's-Gravenhage
   > Beroep: voor 1879 sergeant Ned-Indisch Leger
   > vanaf 1879 veldwachter
   > van 1-9-1895 tot 1-1-1899 opzichter bij 's Rijks Museum te Amsterdam als
   > bezoldigd sergeant
   > Ontvangt na 1899 in Den Haag nog steeds een invaliditeits-uitkering (stempel
   > IR
   > op gezinskaart)
   > Lourens trouwde, 36 jaar oud, op 15 december 1879 in Kesteren met Jantje
   > Haar.
   >
  • Show all 17 messages in this topic