Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53715Re: Wolter Sybrens en Janke Sakes

Expand Messages
 • wiebejankoster
  Dec 27, 2011
   Oeps, Ik bedoel natuurlijk: waar is Anne Wolters Hamstra toch gebleven na 1822......??

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "wiebejankoster" <wiebekoster@...> wrote:
   >
   > Dankjewel Nynke en Lieuwe!
   > En zo snel. jullie zijn fantastisch! Ik zal het aanvullen.
   > Maar waar is toch die Anne Sakes Hamstra gebleven...??
   > Wiebe Koster
   >
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@> wrote:
   > >
   > > Beste Wiebe?
   > >
   > >
   > >
   > > Volgens de verklaring in de voornamen database van het Meertens instituut
   > > (www.meertens.nl) zou de Friese naam Harrit terug te voeren zijn op het
   > > Germaanse Gerhard. Het lijkt dan mogelijk dat Antje's vader Harrit Jans
   > > Kootstra geweest is. Volgens Antjes overlijdensakte echter was haar vader
   > > onbekend, dus blijft het giswerk. Overigens is haar naam in de
   > > overlijdensakte Antje Gerhardus, niet Antje Gerhardus Wagenaar. Wel wordt
   > > haar moeder vermeld als Janke Sakes Wagenaar.
   > >
   > > Jantje Sakes brengt op 04-09-1811 een zoon Jan ter wereld (vader onbekend)
   > > die op 24-11-1811 als Jan Harrits overlijdt.
   > >
   > > Op 07-10-1812 doet Harrit Jans Kootstra aangifte van de geboorte van een
   > > kind "uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Janke Sakes" dat de naam Jan
   > > krijgt, maar Harrit en Janke waren niet getrouwd ;-)!
   > >
   > >
   > >
   > > De aangevers van Jantje Sakes' overlijden wisten alleen te melden dat haar
   > > ouders Sake en Lutske heetten. Maar aangezien ze de "toenamen" niet wisten,
   > > kan dat dus een "lucky guess" geweest zijn. Maar (zie verderop) als Janke's
   > > ouders in feite Sake en Antje heetten, zou je kunnen concluderen dat de
   > > ouders van Wolter dan Sybren en Lutske moeten hebben geheten….
   > >
   > > Een schot voor de boeg?:
   > >
   > > Leeuwarden, huwelijken 1763
   > >
   > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1763
   > >
   > > Man : Sybren Jans afkomstig van Surhuisterveen
   > >
   > > Vrouw : Lutske Pieters afkomstig van Leeuwarden
   > >
   > > Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk
   > >
   > > Geen dopen te vinden van kinderen van Sybren Jans en Lutske Pieters…
   > >
   > >
   > >
   > > Gezien het feit dat Janke na 1811 de familienaam Wagenaar gaat gebruiken, is
   > > het inderdaad goed mogelijk dat zij een zus van Alle Sakes Wagenaar was en
   > > dus een dochter van Sake Teijes en Antje Jans. Uit de1811 naamsaanneming
   > > blijkt dat zowel Alle Sakes, als Baukjen Sakes en Teye Sakes de familienaam
   > > Wagenaar aannemen.
   > >
   > > Uit een memorie van successie blijkt hun verwantschap:
   > >
   > > Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1829
   > >
   > > Overledene : Teye Oenzes Meester
   > >
   > > Overleden op: 13 november 1829
   > >
   > > Wonende te : Rottevalle
   > >
   > > Tekst: veearts; wednr. NN; stiefvader van Klaas, huisman Drachten, Lieuwe,
   > > idem (samen testamentair erfgenamen) en Johannes Jans Jansma (legaat fl.
   > > 1.200,-); verder legaten voor Teye Klazes Jansma (fl. 308,-), Sietske en
   > > Sipkje Lieuwes Jansma (samen fl. 200) en Alle, Teye en Janke Sakes Wagenaar
   > > (neven/nichten: elk fl. 100,-); ab intestato erfgenamen zouden
   > > laatstgenoemde 3 neven en nichten zijn geweest, samen met de kinderen van
   > > hun wijlen zuster Baukje Sakes Wagenaar (vrouw van wijlen Roel Wiegers, in
   > > leven arbeider Oudega; moeder van Antje, Grietje en Iemkje Roels). Saldo fl.
   > > 4.557,40.
   > >
   > >
   > >
   > > Dan tot slot: Anne Sakes Hamstra wordt nog in 1822 in Drogeham vermeld:
   > >
   > > 1822 Buitenpost, notaris J. Romein
   > >
   > > Obligatie
   > >
   > > - Sytze Jacobs van der Hoek te Surhuisterveen, debiteur
   > >
   > > - Anne Wolters Hamstra te Drogeham, crediteur
   > >
   > > Bron:
   > >
   > > Toegangsnr. : 26
   > >
   > > Inventarisnr.: 24013
   > >
   > > Repertoirenr.: 97 d.d. 29 april 1822
   > >
   > >
   > >
   > > Maar daarna heb ik niets over hem kunnen vinden.
   > >
   > >
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > >
   > > Nynke van den Hooven
   > >
   > >
   > >
   > > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens wiebejankoster
   > > Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:27
   > > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Wolter Sybrens en Janke Sakes
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Familie Wagenaar.
   > > Wolter Sybrens en Janke Sakes
   > >
   > > Een van mijn stamboomtakken eindigt bij Wolter Sybrens (kinderen later
   > > Hamstra) en Janke Sakes (later Wagenaar).
   > > We weten dat ze trouwen in 1795. Van daarvoor weten we niets.
   > > In 1811 bij de naamsaanneming blijkt Janke weduwe met vijf kinderen. Ze
   > > meldt dat haar man ÔVan HamÕ was, dat wordt al gauw Hamstra.
   > > De kinderen worden geboren in 1796 (Lutske), 1797 (Jan), 1799 (Sake), 1801
   > > (Anne) en 1805 (Antie/Antje).
   > > Lutske trouwt met Douwe Veenstra, Jan wordt maar 25, trouwt kort en krijgt 1
   > > dochter.
   > > De tweede zoon Sake zet als enige de stam onder de naam Hamstra voort.
   > > Anne is daarna spoorloos en met Antie is iets vreemds aan de hand. Ook met
   > > moeder Janke Sakes trouwens.
   > > Antie van 1804 wordt maar 9 jaar. Ze overlijdt in 1814, en heet dan Antje
   > > Gerhardus Wagenaar. Janke Sakes noemt zich ook Wagenaar. In 1812 wordt nog
   > > een zoon (Jan) van de ongehuwde Harrit Jans Kootstra en Janke Sakes geboren.
   > > Ook bij de aangifte van de dood van Antie assisteert dezelfde Harrit. Hij
   > > noemt zich dan ÔoomÕ van de overledene.
   > > Gezien de naam bij overlijden is de vader van Antie (1804) dus niet Wolter,
   > > maar ene Gerhardus. Wolter zal dus wel tussen 1801 en 1804 zijn overleden.
   > > Op haar 41e krijgt ze dan nog zoon Jan.
   > > Vragen: Waarom gaat ze zich in 1814 Wagenaar noemen? Waar is Anne gebleven?
   > > In 1811 neemt ene Alle Sakes uit Oudega de achternaam Wagenaar aan. Hij is
   > > geboren rond 1758, zijn ouders waren Sake Teijes en Antje Jans. Is wellicht
   > > onze Janke Sakes een zus van Alle Sakes en zussen Grietje en Baukje Sakes?
   > > Let ook op de voornamen.
   > > Kan iemand dit ophelderen?
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
  • Show all 7 messages in this topic