Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53709RE: [Friesland-genealogy] Wolter Sybrens en Janke Sakes

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Dec 27, 2011
   Beste Wiebe?   Volgens de verklaring in de voornamen database van het Meertens instituut
   (www.meertens.nl) zou de Friese naam Harrit terug te voeren zijn op het
   Germaanse Gerhard. Het lijkt dan mogelijk dat Antje’s vader Harrit Jans
   Kootstra geweest is. Volgens Antjes overlijdensakte echter was haar vader
   onbekend, dus blijft het giswerk. Overigens is haar naam in de
   overlijdensakte Antje Gerhardus, niet Antje Gerhardus Wagenaar. Wel wordt
   haar moeder vermeld als Janke Sakes Wagenaar.

   Jantje Sakes brengt op 04-09-1811 een zoon Jan ter wereld (vader onbekend)
   die op 24-11-1811 als Jan Harrits overlijdt.

   Op 07-10-1812 doet Harrit Jans Kootstra aangifte van de geboorte van een
   kind “uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Janke Sakes“ dat de naam Jan
   krijgt, maar Harrit en Janke waren niet getrouwd ;-)!   De aangevers van Jantje Sakes’ overlijden wisten alleen te melden dat haar
   ouders Sake en Lutske heetten. Maar aangezien ze de “toenamen” niet wisten,
   kan dat dus een “lucky guess” geweest zijn. Maar (zie verderop) als Janke’s
   ouders in feite Sake en Antje heetten, zou je kunnen concluderen dat de
   ouders van Wolter dan Sybren en Lutske moeten hebben geheten….

   Een schot voor de boeg?:

   Leeuwarden, huwelijken 1763

   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1763

   Man : Sybren Jans afkomstig van Surhuisterveen

   Vrouw : Lutske Pieters afkomstig van Leeuwarden

   Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk

   Geen dopen te vinden van kinderen van Sybren Jans en Lutske Pieters…   Gezien het feit dat Janke na 1811 de familienaam Wagenaar gaat gebruiken, is
   het inderdaad goed mogelijk dat zij een zus van Alle Sakes Wagenaar was en
   dus een dochter van Sake Teijes en Antje Jans. Uit de1811 naamsaanneming
   blijkt dat zowel Alle Sakes, als Baukjen Sakes en Teye Sakes de familienaam
   Wagenaar aannemen.

   Uit een memorie van successie blijkt hun verwantschap:

   Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1829

   Overledene : Teye Oenzes Meester

   Overleden op: 13 november 1829

   Wonende te : Rottevalle

   Tekst: veearts; wednr. NN; stiefvader van Klaas, huisman Drachten, Lieuwe,
   idem (samen testamentair erfgenamen) en Johannes Jans Jansma (legaat fl.
   1.200,-); verder legaten voor Teye Klazes Jansma (fl. 308,-), Sietske en
   Sipkje Lieuwes Jansma (samen fl. 200) en Alle, Teye en Janke Sakes Wagenaar
   (neven/nichten: elk fl. 100,-); ab intestato erfgenamen zouden
   laatstgenoemde 3 neven en nichten zijn geweest, samen met de kinderen van
   hun wijlen zuster Baukje Sakes Wagenaar (vrouw van wijlen Roel Wiegers, in
   leven arbeider Oudega; moeder van Antje, Grietje en Iemkje Roels). Saldo fl.
   4.557,40.   Dan tot slot: Anne Sakes Hamstra wordt nog in 1822 in Drogeham vermeld:

   1822 Buitenpost, notaris J. Romein

   Obligatie

   - Sytze Jacobs van der Hoek te Surhuisterveen, debiteur

   - Anne Wolters Hamstra te Drogeham, crediteur

   Bron:

   Toegangsnr. : 26

   Inventarisnr.: 24013

   Repertoirenr.: 97 d.d. 29 april 1822   Maar daarna heb ik niets over hem kunnen vinden.   Met vriendelijke groet,

   Nynke van den Hooven   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens wiebejankoster
   Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:27
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Wolter Sybrens en Janke Sakes

   Familie Wagenaar.
   Wolter Sybrens en Janke Sakes

   Een van mijn stamboomtakken eindigt bij Wolter Sybrens (kinderen later
   Hamstra) en Janke Sakes (later Wagenaar).
   We weten dat ze trouwen in 1795. Van daarvoor weten we niets.
   In 1811 bij de naamsaanneming blijkt Janke weduwe met vijf kinderen. Ze
   meldt dat haar man ÔVan HamÕ was, dat wordt al gauw Hamstra.
   De kinderen worden geboren in 1796 (Lutske), 1797 (Jan), 1799 (Sake), 1801
   (Anne) en 1805 (Antie/Antje).
   Lutske trouwt met Douwe Veenstra, Jan wordt maar 25, trouwt kort en krijgt 1
   dochter.
   De tweede zoon Sake zet als enige de stam onder de naam Hamstra voort.
   Anne is daarna spoorloos en met Antie is iets vreemds aan de hand. Ook met
   moeder Janke Sakes trouwens.
   Antie van 1804 wordt maar 9 jaar. Ze overlijdt in 1814, en heet dan Antje
   Gerhardus Wagenaar. Janke Sakes noemt zich ook Wagenaar. In 1812 wordt nog
   een zoon (Jan) van de ongehuwde Harrit Jans Kootstra en Janke Sakes geboren.
   Ook bij de aangifte van de dood van Antie assisteert dezelfde Harrit. Hij
   noemt zich dan ÔoomÕ van de overledene.
   Gezien de naam bij overlijden is de vader van Antie (1804) dus niet Wolter,
   maar ene Gerhardus. Wolter zal dus wel tussen 1801 en 1804 zijn overleden.
   Op haar 41e krijgt ze dan nog zoon Jan.
   Vragen: Waarom gaat ze zich in 1814 Wagenaar noemen? Waar is Anne gebleven?
   In 1811 neemt ene Alle Sakes uit Oudega de achternaam Wagenaar aan. Hij is
   geboren rond 1758, zijn ouders waren Sake Teijes en Antje Jans. Is wellicht
   onze Janke Sakes een zus van Alle Sakes en zussen Grietje en Baukje Sakes?
   Let ook op de voornamen.
   Kan iemand dit ophelderen?

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic