Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53342Re: Sytske Wobma

Expand Messages
 • reyacta
  Nov 4, 2011
   Hoi beiden,

   Trijntje was gewoon in Stiens gedoopt, alleen de moedersnaam staat er niet bij,
   ook niet bij broers Tjisse en Jan.
   Dat werd ook pas in 1772 of 1778 verplicht.

   Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1770
   Dopeling: Tryntie
   Gedoopt op 17 juni 1770 in Stiens
   Dochter van Rintie Tjisses en niet genoemde moeder

   Het echtpaar kreeg dan 5 kinderen:
   1766 Tjisse - van den Akker, moeder in ovl-akte 1833 Ferw. Antje Jans.
   1768 Jan
   1770 Trijntje - van den Akker - oudernamen gemixt.
   1772 Pietje - onder Hijum, gedoopt op belijdenis Hallum
   1780 Maayke - van den Akker.

   Met de meeste kinderen gedoopt zal 1 van de ouders ook zelf gedoopt zijn.

   Pietje trouwde verder nog Pieter Martens Swart,
   maar ze staat zonder achternaam in de huwelijksaktes - ook nog als Rentjes.

   Sytske kwam bij huwelijk van Tirns, maar ik heb haar doop nog niet gevonden.
   Daar wonen in de quotisatie van 1749 5 Jannen.
   Er zijn ook een aantal rk Jannen die hun Tirnser kinderen in Roodhuis dopen.
   En het is mogelijk dat vader Jan pas veel later naar Tirns kwam.
   Het is tenslotte mogelijk dat ze er even tijdelijk woonde, en van heel ergens anders kwam.
   Er overlijden echter ook diverse heel oude [jans wobma] mannen en vrouwen,
   die haar broers en zusters zouden kunnen zijn.
   oa Freerk in 1812 mairie Stiens, gb Beers, zoon van Jan Janzen -
   en dan kom ik hier:

   Baarderadeel, huwelijken 1757
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 maart 1757
   Man : Jan Jans Wobma afkomstig van Baard
   Vrouw : Trijntie Scholtes afkomstig van Baard

   Jan Wobma doopte inderdaad een Freerk in Beers - in 1742, en een Jan in 1736.
   Hij is dus later hertrouwd, met waarschijnlijk een vrouw van een ander geloof (Doopsgezind of onkerkelijk)
   want deze is er ook:
   Franekeradeel, dopen, geboortejaar 1774, doopjaar 1797
   Dopeling: Jantje
   Geboren op 8 december 1774 in Baard
   Gedoopt op belijdenis op 25 mei 1797 in Tzum
   Kind van Jan Jans en Tryntje Scholtes
   Opm.: De dopeling is gehuwd met Bauke Jans

   Jan Wobma is mogelijk zelf gedoopt in 1711 in Jelsum.
   Het trouwboek van Beers heeft hiaten:
   61. Trouwboek, 1653-1689, 1716, 1722, 1730-1732 en 1745-1808.


   Er is ook nog een Trijntje Jans Wobma ovl Baarderadeel 1828, 69 jr.
   geboren Baard, maar daar niet gedoopt te vinden.
   Ook trouwboek Baard heeft hiaten:
   Trouwboeken, 1662-1733, 1744-1811.
   In Baard/Jorwerd is mogelijk ook een Jan Eelkes Wobma doende, gedoopt 1710.

   Rintje zou van dezen kunnen zijn:
   Leeuwarden, huwelijken 1737
   Vermelding: Ondertrouw op 27 april 1737
   Man : Tjitse Rintjes afkomstig van Leeuwarden
   Vrouw : Pietje Jeppes afkomstig van Leeuwarden
   Opmerking : beide zijn woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden

   Leeuwarden, huwelijken 1737
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1737
   Man : Tjitse Rintjes afkomstig van Leeuwarden
   Vrouw : Pietje Jeppes afkomstig van Leeuwarden
   Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk

   Ze dopen in Leeuwarden 2 kinderen, Rinske en Antje -
   mogelijk dezelfde Rinske die in 1763 in Stiens met Hendrik Hendriks trouwt - en er een Pietje doopt.
   Er is ook Antje Tjitses - trouwt Stiens 1765, doopt ook Hijum/Finkum
   die ik daar niet gedoopt kan vinden.

   groet Margreet


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Hinke <wouwes@...> wrote:
   >
   > Hallo Nynke H,
   >
   > Ik zag dat je op genlias en allefriezen hebt gezocht maar heb je al bij
   > tresoar gekeken? Wat ik zelf een handig link naar diverse bronnen vind is:
   > http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/content_pagina_volledig_teaser_rechts.jsp?lang=nl&pagina=3313&stylesheet=onderzoek.css
   >
   > Bij zoeken na 1811 vond ik bijvoorbeeld onderstaan overlijden, de akte
   > in te zien bij allefriezen maar helaas weten de aangevers de namen van
   > de ouders niet, behalve dan dat haar vader Rintje heette.
   >
   > Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1858
   > Aangiftedatum 19 maart 1858, blad nr. 9
   > Maaike Rintjes van den Akker, overleden 18 maart 1858, 74 jaar, vrouw
   > Weduwe
   >
   > En zo zijn er nog vel zoek mogelijkheden, al zijn nog lang niet alle
   > archief stukken te vinden op internet maar wel al veel.
   >
   > succes, Hinke.
   >
   >
   >
   >
   >
   > Op 3-11-2011 23:52, Tjitske Wagenaar schreef:
   > > Dank Nynke, voor je snelle reaktie. Is het dan zo dat je alleen als mensen gedoopt waren hun gegevens na kunt gaan?
   > > De kinderen van Rentje en Sytske, althans de namen Maaike en Pytje komen mij onbekend voor. Trijntje Rintjes is geboren in 1771, en zij staat ook in aktes met de naam 'van den Akker' (Zij heeft die naam later aangenomen, omdat haar broer deze naam ging dragen, ws)
   > > Denk jij dat Rintje Tjisses en Sytske Jans, degenen zijn die ik zoek?
   > > Ze staat in de akte als Sytske Tjisses Wobma.
   > > Ik vind het superleuk deze zoektocht, maar ik heb er nog niet veel verstand van.
   > > Heb jij een idee hoe,wat en waar ik zou kunnen zoeken?
   > > hart.groet Nynke Hoekmeijer,Purmerend (Tjitske Wagenaar is de naam van mijn oma en ik ben haar voormoeders aan het natrekken, grappig dat we dezelfde naam hebben, ik kom hem niet zo heel vaak tegen)
   > >
   > >
   >
  • Show all 11 messages in this topic