Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53074Re: Sjaardema/Sjeddema

Expand Messages
 • reyacta
  Sep 2, 2011
   Hoi,

   ik ben niet zo thuis in die termen,
   maar een pre-legaat (een voor- ...)
   zou een voorschot op de erfenis kunnen zijn,
   omdat ze het toen alvast nodig had om een huis te kunnen kopen.
   Ze had het dan gewoon van haar vader gekregen.

   Ik kan er in Notarieel niets over vinden,
   wel nog een nieuwe variant voor Lolkje:

   1833 Akkrum, notaris A.�Binnerts
   Huurcontract
   Betreft de verhuur van een zathe en landen etc; voor 4 jaren te Terkaple,
   huursom fl. 600 per jaar
   - Kerkvoogdij N.H. Gemeente te Terkaple, verhuurder
   - Thomas Engeles Engelsma, huisman te Terkaple, gehuwd met Lolkjen Gerrits Zeedema, huurder;
   Lolkjen Gerrits Zeedema staat in de Burgerlijke Stand ook vermeld onder de namen Sierdema, Sjaardema, Tjaardema en Sjeddema

   Bron:
   Toegangsnr. : 26
   Inventarisnr.: 1007
   Repertoirenr.: 20 d.d. 13 juni 1833

   groet Margreet


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Bert Waterman" <bert.waterman60@...> wrote:
   >
   > Beste Nynke en Margreet,
   >
   >
   >
   > Alvast weer hartelijk bedankt voor deze continuing story.
   >
   >
   >
   > Vermoedelijk is Stijntje(Meintje) al eerder overleden dan in 1811, om dat
   > Thomas in 1805 reeds hertrouwt met de inmiddels beruchte Lolkjen Sjaardema
   > etc. etc.
   >
   >
   >
   > Als ik het nu verder goed begrijp was Stijntje de dochter van Wijnolt Thomas
   > Bergsma en Lipkjen Atzes welke in 1760 in het huwelijk traden en nog een
   > aantal andere kinderen kregen.
   >
   >
   >
   > Het successie verhaal van Gerrit Piers Sjaardema past volledig in mijn
   > gegevens, alleen begrijp ik de tekst niet helemaal bij Antje.
   >
   > Prelegaat huis voor fl.800. Van wie heeft zij dit gekregen ? of was dat de
   > erfenis van haar overleden man Gerrit Uiltjes?
   >
   >
   >
   > Dit is wat ik er met jullie fantastische hulp van heb weten te maken
   >
   Graag hoor ik nog even.
   >
   > Mvg
   > Bert Waterman
   >
   >
   >KNIP

   >
   > Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
   > Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
   > Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
   > Overleden op: 14 juni 1832
   > Wonende te : Oppenhuizen
   > Tekst:
   > weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
   > kinderen);
   > vader van Pier, boerenknecht Deersum,
   > Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
   > Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
   > (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
   > Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
   > en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat huis voor fl. 800,-).
   > (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')
   >
   > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
   >
   > groet Margreet
   KNIPKNIPKNIP >
  • Show all 17 messages in this topic