Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53070Re: Sjaardema/Sjeddema

Expand Messages
 • Klaas
  Sep 1, 2011
   Ik heb beide families in mijn stamboom: Sjaardema en Engelsma. Thomas en Lolkje zijn mijn voorouders. Ik heb ook de geboortelepel van Thomas. Kijk op mijn website voor beide familie stambomen en een photo van de geboortelepel.

   Klaas Bylsma
   Website at: http://kbylsma.bravehost.com/index.html


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...> wrote:
   >
   > Had inderdaad die naamsaanneming gezien, maar aangezien Wijnalt geen melding
   > van een dochter Meintje maakte, niet verder gezocht. Het ging dus niet om
   > een Meintje, maar om een Stijntje ;-) En die was in 1811 vermoedelijk al
   > overleden.
   >
   >
   >
   > Ook weer opgelost! Maar wat een berg varianten m.b.t. Lolkje's familienaam!
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens reyacta
   > Verzonden: donderdag 1 september 2011 11:41
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema
   >
   >
   >
   >
   >
   > aha.
   >
   > Ze hoort hierbij:
   > Akkrum, deel 1 folio 64
   > Bergsma, Wijnalt Tomes, Terkaple
   > Kinderen:
   > Hotske 38, Smallebrugge, Geeske 30, Akke 25, Douwe 32
   >
   >
   > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1819
   > Overledene : Wijnholt Thomas Bergsma
   > Overleden op: 6 oktober 1819
   > Wonende te : Terkaple
   > Tekst:
   > boer;
   > vader van Geeske (vrouw van Bauke Sipkes v.der Hoek, idem),
   > wijlen Akke (vrouw van Sytse Tietses Sytsema, idem; moeder van minderjarige
   > Lipkje Sytses Sytsema),
   > Hotske (vrouw van Adam Doedes de Boer, huisman Langweer)
   > en wijlen NN Wijnholts Bergsma (moeder van Wijnholt Thomas Engelsma, boer
   > Akmarijp).
   >
   > Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
   >
   > Het knoopt wel wat in elkaar om:
   > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1836
   > Overledene : Hotske Wynholts Bergsma
   > Overleden op: 19 november 1836
   > Wonende te : Terkaple
   > Tekst:
   > vrouw van Adam Doedes de Boer;
   > moeder van Freerkje Adams de Boer (vrouw van Gerrit Thomas Engelsma, van
   > boerenbedrijf).
   >
   > Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
   >
   > Maar er was wel een eerder huwelijk, en dus een wettig kind -
   > alleen de moeder heet dan anders.
   > Utingeradeel, huwelijken 1794
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794
   > Man : Thomas Engels afkomstig van Akmarijp
   > Vrouw : Stijntje Wijnolts afkomstig van Terkaple
   >
   > Utingeradeel, dopen, doopjaar 1768
   > Dopeling: Styntje
   > Gedoopt op 15 mei 1768 in Terkaple en Akmarijp
   > Dochter van Wynolt Thomas en niet genoemde moeder
   >
   > Haar ouders:
   > Utingeradeel, huwelijken 1760
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juni 1760
   > Man : Wijnolt Thomas afkomstig van Terkaple
   > Vrouw : Lipkjen Atzes afkomstig van Akmarijp
   >
   > Thomas doopt niet, omdat hij waarschijnlijk van DoopsGezinde huize is, als
   > dit zijn ouders zijn:
   > Schoterland, dopen, geboortejaar 1763
   > Kind: Gerrit
   > Geboren op 19 november 1763 in Heerenveen
   > Kind van Engele Gerrits en Baukje Thomas
   >
   > Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   > Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
   > Inventarisnr. : DTB 610
   >
   > x 1760, hij van Terhorne.
   >
   > Mogelijk was Marijke genoemd naar zijn zus, Marijke Engeles die 1807 DG
   > Terhorne trouwde en die bij het ovl van haar kinderen Engelsma heet.
   > Verder trouwt een Ale/Alle Engeles DG Terhorne 1805, die na 1811 ook
   > Engelsma heet.
   >
   > Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
   > Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
   > Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
   > Overleden op: 14 juni 1832
   > Wonende te : Oppenhuizen
   > Tekst:
   > weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
   > kinderen);
   > vader van Pier, boerenknecht Deersum,
   > Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
   > Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
   > (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
   > Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
   > en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat
   > huis voor fl. 800,-).
   > (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')
   >
   > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
   >
   > groet Margreet
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   knip
  • Show all 17 messages in this topic