Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53068RE: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Sep 1, 2011
   Had inderdaad die naamsaanneming gezien, maar aangezien Wijnalt geen melding
   van een dochter Meintje maakte, niet verder gezocht. Het ging dus niet om
   een Meintje, maar om een Stijntje ;-) En die was in 1811 vermoedelijk al
   overleden.   Ook weer opgelost! Maar wat een berg varianten m.b.t. Lolkje’s familienaam!   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens reyacta
   Verzonden: donderdag 1 september 2011 11:41
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema

   aha.

   Ze hoort hierbij:
   Akkrum, deel 1 folio 64
   Bergsma, Wijnalt Tomes, Terkaple
   Kinderen:
   Hotske 38, Smallebrugge, Geeske 30, Akke 25, Douwe 32


   Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1819
   Overledene : Wijnholt Thomas Bergsma
   Overleden op: 6 oktober 1819
   Wonende te : Terkaple
   Tekst:
   boer;
   vader van Geeske (vrouw van Bauke Sipkes v.der Hoek, idem),
   wijlen Akke (vrouw van Sytse Tietses Sytsema, idem; moeder van minderjarige
   Lipkje Sytses Sytsema),
   Hotske (vrouw van Adam Doedes de Boer, huisman Langweer)
   en wijlen NN Wijnholts Bergsma (moeder van Wijnholt Thomas Engelsma, boer
   Akmarijp).

   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

   Het knoopt wel wat in elkaar om:
   Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1836
   Overledene : Hotske Wynholts Bergsma
   Overleden op: 19 november 1836
   Wonende te : Terkaple
   Tekst:
   vrouw van Adam Doedes de Boer;
   moeder van Freerkje Adams de Boer (vrouw van Gerrit Thomas Engelsma, van
   boerenbedrijf).

   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

   Maar er was wel een eerder huwelijk, en dus een wettig kind -
   alleen de moeder heet dan anders.
   Utingeradeel, huwelijken 1794
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794
   Man : Thomas Engels afkomstig van Akmarijp
   Vrouw : Stijntje Wijnolts afkomstig van Terkaple

   Utingeradeel, dopen, doopjaar 1768
   Dopeling: Styntje
   Gedoopt op 15 mei 1768 in Terkaple en Akmarijp
   Dochter van Wynolt Thomas en niet genoemde moeder

   Haar ouders:
   Utingeradeel, huwelijken 1760
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juni 1760
   Man : Wijnolt Thomas afkomstig van Terkaple
   Vrouw : Lipkjen Atzes afkomstig van Akmarijp

   Thomas doopt niet, omdat hij waarschijnlijk van DoopsGezinde huize is, als
   dit zijn ouders zijn:
   Schoterland, dopen, geboortejaar 1763
   Kind: Gerrit
   Geboren op 19 november 1763 in Heerenveen
   Kind van Engele Gerrits en Baukje Thomas

   Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
   Inventarisnr. : DTB 610

   x 1760, hij van Terhorne.

   Mogelijk was Marijke genoemd naar zijn zus, Marijke Engeles die 1807 DG
   Terhorne trouwde en die bij het ovl van haar kinderen Engelsma heet.
   Verder trouwt een Ale/Alle Engeles DG Terhorne 1805, die na 1811 ook
   Engelsma heet.

   Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
   Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
   Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
   Overleden op: 14 juni 1832
   Wonende te : Oppenhuizen
   Tekst:
   weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
   kinderen);
   vader van Pier, boerenknecht Deersum,
   Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
   Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
   (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
   Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
   en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat
   huis voor fl. 800,-).
   (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')

   Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

   groet Margreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , Nynke van den Hooven
   <nynkevandenhooven@...> wrote:
   >
   > Margreet, Bert,
   >
   >
   >
   > Thomas heeft hem bij de naamsaanname vergeten(?) te melden, hoewel Wijnold
   > al ca 1798 geboren blijkt te zijn.
   >
   > Misschien omdat hij geen wettige zoon was van Thomas? Een huwelijk tussen
   > Meintje Wynolds en Thomas Engelsma heb ik (nog) niet kunnen vinden.
   >
   >
   >
   > Overlijdensakte Utingeradeel, aangiftedatum 21 januari 1888, akte nr. 6
   >
   > Wynold Thomas Engelsma, overleden 20 januari 1888, 90 jaar, man
   >
   > Zoon van Thomas Engeles Engelsma en Meintje Wynolds Bergsma, ongehuwd
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens reyacta
   > Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 18:16
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hoi beiden en allen,
   >
   > Er was zelfs nog een zoon in de Successie:
   >
   > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1851
   > Overledene : Thomas Engeles Engelsma
   > Overleden op: 25 april 1851
   > Wonende te : Terkaple
   > Tekst:
   > man van Lolkje Gerrits Sjaardema;
   > vader van
   > Wijnold, van boerenbedrijf,
   > Engele, idem,
   > Gerrit, boer Achlum,
   > Taede, koemelker,
   > Marijke (vrouw van Pieter Dirks de Vries, boer Noordbroek)
   > en Jeltje Thomas Engelsma (vrouw van Haring Tjeerds Zijlstra, arbeider).
   >
   > (Wijnold mogelijk uit eerder huwelijk)
   >
   > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
   KNIPKNIPKNIP

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 17 messages in this topic