Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

53002Re: [Friesland-genealogy] Gaele Jans en Oedske Abrahams

Expand Messages
 • Wob van der Veen
  Aug 25, 2011
  • 0 Attachment
   Geale Minzes van der Veen. Geboren 18 maart 1849 te Oldeboorn en van beroep
   visser en schipper.
   Het betekende vrachten halen en brengen tussen gemeenten als
   Tietjerksteradeel, Baarderadeel, Idaarderadeel en Smallingerland.
   Wonende te Grouw doch overleden 18 maart 1885 oud 36 jaar te Ezinge.
   Was gehuwd op 7 december 1872 te Wymbritseradeel (akte 86) met Antje Wopkes
   de Vries. Geboren 27 december 1848 te Wymbritseradeel, dochter van Wopke
   Sybolts de Vries, mastmaker en Grietje Rienks de Vries, zonder beroep. Deze
   ouders woonden in Heeg.

   Antje Wopkes liep zeer slecht en had waarschijnlijk een erfelijke
   heupaandoening.
   Op z’n 36ste jaar kwam Geale Minzes dus al te overlijden.
   Het gezin achterlatend met zes kinderen waarvan de oudste Wobke 12 jaar was.

   Het was deze Wobke die samen met moeder Antje voor de familie diende te
   zorgen.
   Een gezin waarvan hij de oudste was en op z’n 12de jaar had Wobke de zorg
   voor z’n moeder, vier jongere zusters en een broer, die overigens zo goed en
   zo kwaad als het ging ook meedraaiden.

   Het schip werd verkocht (?) en de familie koos als verblijf het dorp Aduard
   gemeente Ezinge. Om een nog niet bekende reden was Wobke hier geboren.
   Namelijk in Garnwerd.

   Ik zit met een paar vragen namelijk
   1. Waarom werd Wobke in Ezinge geboren en voer niet mee met het schip? Ik
   heb achterhaald dat de andere kinderen in verschillende gemeentes in
   Friesland werden geboren.
   2. Als Geale Minzes in Ezinge op 18 maart 1885 overleed waarom kan ik dan
   niets over zijn overlijden vinden. Er is in Ezinge verder niets over hem
   bekend.
   3. Wat gebeurde er met het schip? Hoe heette het?

   Wob van der Veen
  • Show all 23 messages in this topic