Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

52683Re: [Friesland-genealogy] Alle Boeles Ytsma

Expand Messages
 • Johan Deinum
  Jul 14, 2011
   Veel dank tot zover. Ik moet dus nog beter lezen!
   Waar vind ik trouwens de gegevens over de collaterale successie van de
   broers? Worden daarin Joukje en Trientje niet genoemd? Of werd alleen
   aan mannen de erfenis toebedeeld?

   Een vriendelijke groet,

   Johan

   Op 14-07-11 heeft Sake Wagenaar<sw1234@...> het volgende geschreven:
   > Hallo Jan,
   >
   > Eerst enkele algemene opmerkingen over de informatie in
   > overlijdensakten. Vooral de namen van ouders zijn in deze akten lang
   > niet altijd volledig correct. Dat geldt met name voor hun patroniemen.
   > Wat dat betreft zie ik de meeste fouten bij de moeder. Hierbij spelen
   > twee elementen een rol. Ten eerste is het de vraag of de aangevers de
   > ouders nog (kunnen) hebben gekend. Ten tweede kan ook de manier waarop
   > een echtpaar gewoonlijk werd aangeduid tot fouten in akten leiden. Ik
   > denk dat dat lang niet altijd met patroniemen erbij was. Ik ben
   > opgegroeid in de streek waar het hier over gaat. Zelfs in mijn jeugd
   > kwam het nog veel voor dat een echtpaar alleen met twee voornamen (bijv
   > Geert en Akke) werd aangeduid en de vrouw met haar eigen voornaam en die
   > van haar man ervoor (bijv. Geerts Akke of Geert-Akke). De ambtenaar
   > noteerde volgens mij gewoon wat de aangevers zeiden. Ik ga er niet
   > vanuit dat hij gegevens controleerde. Daar ontbraken vroeger de bronnen
   > ook voor.
   >
   > Kijk bij tegenstrijdige gegevens goed naar de getuigen. Wat was hun
   > relatie met de overledene? Hoe lang geleden zijn de ouders overleden?
   > Zijn de aangevers oud genoeg om hen te hebben gekend? Ik kan dit
   > illustreren aan de hand van het gezin dat je noemt. Boele Alles Ytsma
   > overlijdt in 1813. Volgens de akte doet zijn broer(!) Tjipke Alles Ytsma
   > de aangifte, samen met een zoon van Boele. Hieruit blijkt overduidelijk
   > dat Boele en Tjipke dezelfde vader hadden. Als moeder wordt Liesbet
   > Tjipkes genoemd. Dat lijkt me in dit geval zeer betrouwbaar, omdat een
   > broer mee aangifte doet. De andere kinderen van Alle Boeles overlijden
   > pas tien tot twintig jaar later dan Boele. Dat maakt uitspraken van
   > aangevers over ouders van de overledene er niet betrouwbaarder op.
   >
   > Overigens is er nog een andere bron die de kinderen die je noemt met
   > elkaar verbindt. Ze worden namelijk in 1795 samen genoemd als erfgenamen
   > van een kinderloos overleden oom (collateralle successie). Via die bron
   > heb ik nog twee kinderen gevonden: Poppe Alles Looma (in zijn
   > overlijdensakte uit 1842 worden de ouders Alle Boeles en Lysbeth Tjepkes
   > genoemd) en Louw Alles (verder niets over gevonden).
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Sake Wagenaar
   >
   > Op 14-7-2011 11:20, Johan Deinum schreef:
   >> Lijstgenoten,
   >>
   >> In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle
   >> Boeles Ytsma.
   >> Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier kinderen,
   >> Boele (*1753) en Joukje (*1764) (moeder van beide: Liesbet Tjipkes) en
   >> Tjepke (*1757) en Trientje (*1760) (moeder van beide Lijsbert Jakobs).
   >> Daarnaast vind ik de vermelding van twee overleden kinderen, waarbij geen
   >> moeder wordt genoemd.
   >> Nu lijkt er sprake te zijn van twee mannen met de naam Alle Boeles, gezien
   >> de berekende geboortejaren van de kinderen maar in stambomen die ik vind
   >> worden de kinderen aan een en dezelfde vader toegeschreven.
   >>
   >> Wie weet hier meer van?
   >>
   >> Johan
   >>
   >>
   >
   >


   --
   De gegevensverzameling Kwartierstaat Deinum
   staat gepubliceerd op
   http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-deinum/
   en op
   http://www.myheritage.nl/site-135023052/website-johan-deinum
  • Show all 6 messages in this topic