Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

52678Re: [Friesland-genealogy] Alle Boeles Ytsma

Expand Messages
 • Sake Wagenaar
  Jul 14, 2011
   Hallo Jan,

   Eerst enkele algemene opmerkingen over de informatie in
   overlijdensakten. Vooral de namen van ouders zijn in deze akten lang
   niet altijd volledig correct. Dat geldt met name voor hun patroniemen.
   Wat dat betreft zie ik de meeste fouten bij de moeder. Hierbij spelen
   twee elementen een rol. Ten eerste is het de vraag of de aangevers de
   ouders nog (kunnen) hebben gekend. Ten tweede kan ook de manier waarop
   een echtpaar gewoonlijk werd aangeduid tot fouten in akten leiden. Ik
   denk dat dat lang niet altijd met patroniemen erbij was. Ik ben
   opgegroeid in de streek waar het hier over gaat. Zelfs in mijn jeugd
   kwam het nog veel voor dat een echtpaar alleen met twee voornamen (bijv
   Geert en Akke) werd aangeduid en de vrouw met haar eigen voornaam en die
   van haar man ervoor (bijv. Geerts Akke of Geert-Akke). De ambtenaar
   noteerde volgens mij gewoon wat de aangevers zeiden. Ik ga er niet
   vanuit dat hij gegevens controleerde. Daar ontbraken vroeger de bronnen
   ook voor.

   Kijk bij tegenstrijdige gegevens goed naar de getuigen. Wat was hun
   relatie met de overledene? Hoe lang geleden zijn de ouders overleden?
   Zijn de aangevers oud genoeg om hen te hebben gekend? Ik kan dit
   illustreren aan de hand van het gezin dat je noemt. Boele Alles Ytsma
   overlijdt in 1813. Volgens de akte doet zijn broer(!) Tjipke Alles Ytsma
   de aangifte, samen met een zoon van Boele. Hieruit blijkt overduidelijk
   dat Boele en Tjipke dezelfde vader hadden. Als moeder wordt Liesbet
   Tjipkes genoemd. Dat lijkt me in dit geval zeer betrouwbaar, omdat een
   broer mee aangifte doet. De andere kinderen van Alle Boeles overlijden
   pas tien tot twintig jaar later dan Boele. Dat maakt uitspraken van
   aangevers over ouders van de overledene er niet betrouwbaarder op.

   Overigens is er nog een andere bron die de kinderen die je noemt met
   elkaar verbindt. Ze worden namelijk in 1795 samen genoemd als erfgenamen
   van een kinderloos overleden oom (collateralle successie). Via die bron
   heb ik nog twee kinderen gevonden: Poppe Alles Looma (in zijn
   overlijdensakte uit 1842 worden de ouders Alle Boeles en Lysbeth Tjepkes
   genoemd) en Louw Alles (verder niets over gevonden).

   Met vriendelijke groeten,

   Sake Wagenaar

   Op 14-7-2011 11:20, Johan Deinum schreef:
   > Lijstgenoten,
   >
   > In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle
   > Boeles Ytsma.
   > Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier kinderen,
   > Boele (*1753) en Joukje (*1764) (moeder van beide: Liesbet Tjipkes) en
   > Tjepke (*1757) en Trientje (*1760) (moeder van beide Lijsbert Jakobs).
   > Daarnaast vind ik de vermelding van twee overleden kinderen, waarbij geen
   > moeder wordt genoemd.
   > Nu lijkt er sprake te zijn van twee mannen met de naam Alle Boeles, gezien
   > de berekende geboortejaren van de kinderen maar in stambomen die ik vind
   > worden de kinderen aan een en dezelfde vader toegeschreven.
   >
   > Wie weet hier meer van?
   >
   > Johan
   >
   >
  • Show all 6 messages in this topic