Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5227Westra/Zijlstra

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Jul 12, 2001
  • 0 Attachment
   Heren Westra en anderen,

   In mijn onderzoek naar mijn voorouders komen de volgende Westra's voor :

   Dirk Jacobs Zijlstra herttrouwt op 10 mei 1826 te Menaldumadeel met Lutske
   Lubberts Westra. Dirk is dan al 50 jaar terwijl zijn bruid nog maar 26 jaar
   oud is. Twee jaar daarvoor krijgt zijn bruid een dochtertje Jacoba. In de
   geboorteakte wordt vermeld dat Dirk Jacobs Zijlstra de vader is.
   Lutske Lubberts Westra is een dochter van Lubbert Rinses Westra en Okje
   Halbes
   echtelieden te Stiens. Zij is geboren op 22 februari 1800 te Jelsum en
   overleden te Menaldumadeel op 67 jarige leeftijd op 11 december 1866.

   Kinderen uit het huwelijk van Dirk Jacobs Zijlstra en Lutske Lubberts
   Westra.
   1. Jacoba Zijlstra, geb. op 12 mei 1824 te Menaldumadeel,
   buitenechtelijk.
   2. Klaas Zijlstra, geb. op 3 maart 1832 te Menaldumadeel.
   3. Auke Zijlstra, geb. op 16 februari 1838 te Menaldumadeel

   Mijn vraag : kennen jullie deze Westra's en de genoemde Dirk. Alle info is
   welkom metname ook over Dirk.

   Mvg

   Menno van der Hauw
  • Show all 2 messages in this topic