Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5223Walstra

Expand Messages
 • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
  Jul 11, 2001
  • 0 Attachment
   Beste Godwin,

   Bedankt voor je reactie. Dus verbeelding - geen tweeling, maar wel broers?( Otte
   's overlijden heb ik van Durk en Femke Zwanenburg's Trouwakte (OPS 26 Nov 1818,
   akte nr 43, bijlage), namelijk 30 April 1811, oud 45 jaar. Dat zou (bijna)
   overeenkomstig zijn met de doop van 5-8-1764.

   Godwin, heb je voorouders van Go(o)itsen Binnes Zwanenburg (ovl 28 Aug 1826 (
   AEngwirden 29 Aug 1826, akte nr 60) oud 77 jaar, en Engeltje Lijkles (ouders
   van Femke) in jou bestand? Ik heb alleen kunnen vinden (op Ryksargyf site)
   huwelijk van Goitsen Cierds en Wijtske Binnes (26 Oct 1749, DTB nr 567,
   1747-1811, Herv Gem Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik). Zijn dezen de ouders van
   Binne (Goitsens) en dus grootouders van Goitsen Binnes voornoemd?

   Keimpe
  • Show all 14 messages in this topic