Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51935Re: [Friesland-genealogy] Re: Willem Ingles (Engels) & Rixtje Hendriks.

Expand Messages
 • Folkert Breitsma
  Mar 6, 2011
   Hoi Pieke,
    
   Mijn familie stamt af van een broer van Sjoukje, Engele Willems. Deze tak heeft later de naam Breitsma/Brietsma/Breidsma aangenomen, evenals zuster Wiepke. Hendrik heeft de naam Dijkstra aangenomen. Ik zal later de familie gegevens opsturen - ik ben op dit moment in Nederland; ga dinsdag weer terug. Heb alle gegevens niet bij me.
    
   Folkert


   --- On Sun, 3/6/11, Pieke <p.schaaf6@...> wrote:


   From: Pieke <p.schaaf6@...>
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Willem Ingles (Engels) & Rixtje Hendriks.
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Date: Sunday, March 6, 2011, 9:59 AM


       Hallo Folkert. Bedankt. Misschien dat je hier iets aan hebt.

   Indien je aanvullende gegevens hebt over de kinderen van Willem en Rixt, graag.
   .
   >  
   > Wat Rixtje berteft, zij kon de dochter can Hendrik Aenes en Sjoukje Tjallings zijn - ook hier ben ik niet zeker. Maar ene Siouk Moei is de doopheffer dus dit is aannemelijk.
   >  

   Leeuwarden, dopen, doopjaar 1710
   Dopeling: Rits.
   Gedoopt op 2 november 1710 in Leeuwarden; kind van Hendrik Aenes en niet genoemde moeder.
   Opm.: of Rixtje.

   Leeuwarden, huwelijken 1708
   Vermelding: Ondertrouw op 13 oktober 1708.
   Man : Hendrick Arents afkomstig van Leeuwarden.
   Vrouw : Sjoukjen Tjallings afkomstig van Boksum.
   Opmerking: hij is dienaar van justitie.

   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 december 1708
   Man : Hendrick Arents afkomstig van Leeuwarden
   Vrouw : Sjoukjen Tjallings afkomstig van Boksum.

   >  
   > Wat me intrigeerd is het feit dat we voorouders gemeen hebben (?). Na zeven jaar onderzoek ben je de eerste die met dezelfde voorouders bezig zijn. Welke tak zit in jouw stamboom?
   >  
   >

   Via de dochter van Willem en Rixt, zijnde Sjoukje:

   Trouwregister Hervormde gemeente Boksum Blessum, 1774. DTB nr: 505, 1735 - 1811.
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 mei 1774, Boksum.
   Man: Jacob Jacobs, Marssum. Vrouw: Sjoukje Willems, Blessum.
   NB: met consent van haar vader; hij is meerderjarig en ouderloos.

   En dan via hun dochter Nieske:

   Huwelijksakte Menaldumadeel, 1811; Datum: 29 juni 1811, akte nr. 32.
   Man: Haitse Piekes Bakker, oud 29 jaar, geboren te Tzum, gemeente Franekeradeel. Ouders: Pieke Haitzes en Jantje Heerkes.
   Vrouw: Nieske Jacobs, oud 33 jaar, geboren te Deinum. Ouders: Jacob Jacobs en Sjoukje Willems.

   Groetnis fan Pieke, oant sjen.   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic