Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51932Re: [Friesland-genealogy] Coen

Expand Messages
 • Esther van Rems-Dijkstra
  Mar 6, 2011
   Er staat in het dossier ook een stukje, getypt met zelfde typemachine

   COEN, Fransz Joseph, woont Menadom is WN geworden 2 zoons
   COEN, Henri Charles Julien gehuwd woont Menado
   COEN, Jansen is WN woont Menado gehuwd

   Ik weet niet wat ze bedoelen met WN geworden, weduwnaar?

   Groeten

   Esther


   Logopediepraktijk Bolsward LET OP NIEUW ADRES!
   Franekerstraat 3
   8701 GB Bolsward
   tel. 06-14993516
   www.logopediebolsward.nl
   Signature powered by
   <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=email&utm_campaign=footer>
   WiseStamp<http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=email&utm_campaign=footer>   Op 6 maart 2011 06:57 schreef Douwe Stellinga <douwe@...> het
   volgende:

   >
   >
   > Dag Nynke,
   >
   > Het is leuk om te vermelden, dat Hans Coen zich nu verhalen over zijn
   > oudere broer Leopold Henri Coen herinnert, die een zoon is van H.Ch.J. Coen
   > en Carolina Mina. Jozef Willem de Coen geboren in 1899 in Magelang kent hij
   > niet... De toevalligheid/ overeenkomst H.CH.J.Coen x Carolina Mina 14-6-1897
   > Magelang en de geboorte van Jozef Willem de Coen 21-1-1899 Magelang is wel
   > heeeeeeel erg groot.
   >
   > met vriendelijke groet,
   >
   > Douwe
   > ----- Original Message -----
   > From: Nynke van den Hooven
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Sunday, March 06, 2011 1:29 AM
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Coen
   >
   > Douwe,
   >
   > Omdat het allemaal inderdaad wat warrig leek, had ik die (heel korte)
   > kwartierstaat van "jouw" Hans Coen gemaakt.
   >
   > En blijk ik het dus gesnapt te hebben :-)
   >
   > Inderdaad intrigerend!
   >
   > Als bij de huwelijken van H.Ch.J. als achternaam "Frederiksz zich noemende
   > Coen" wordt vermeld, dan lijkt mij dat �f zijn wettige vader �f zijn
   > biologische moeder die Frederiksz moet hebben geheten.
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Douwe Stellinga
   > Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 14:59
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Coen
   >
   > Dag Nynke,
   >
   > Uit de gesprekken met Hans (Charles) Coen blijkt, dat hij met zijn vader
   > vaak sprak over zijn familie. Onder 1 genoemd Hans Charles Coen is degene
   > waar ik mee overwinter op Bali en waarvoor ik zoek. Onder 2 genoemd is de
   > vader van "mijn" Hans Coen (87 jaar), onder 3 genoemd is de moeder van
   > "mijn" Hans Coen. De kinderen van Henri Charles Julian en Doortje zijn zijn
   > broers. Die kent hij allemaal, Wimpie Coen is jong overleden. Hij kent niet
   > zijn grootouders; zijn vader (Henri Ch. J. Coen) groeide op in een
   > katholiek
   > weeshuis in Semarang, gescheiden van zijn zus...
   > Hans Coen en diens vader Henri Coen kenden daarom zijn resp. grootvader en
   > vader niet, mij lijkt daarvoor in aanmerking te komen die in 1876 in
   > Semarang overleden Herphancili Leopold Coen, waarvan niet duidelijk is of
   > hij wettig getrouwd is geweest met ?? Fredericks...
   > Snap je het nog??
   > Dit vind ik nou interessant!
   > met vriendelijke groet
   > Douwe
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Nynke van den Hooven
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Sent: Saturday, March 05, 2011 7:39 PM
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Coen
   >
   > Douwe,
   >
   > Als je de groepen waar je de vraag hebt neergelegd met enige regelmaat
   > inlicht omtrent de voortgang van het onderzoek, dan lijkt het me geen enkel
   > probleem. Tenzij een "zoeker" exclusief "zoekrecht" denkt te kunnen
   > claimen. Maar dat zou toch een beetje merkwaardig zijn, nietwaar :-)? Want
   > hoe meer zielen, hoe meer mogelijkheden tot resultaat, lijkt me.
   >
   > Onderstaand het overzicht van de zoekresultaten (m.i.!) tot dusver zoals ik
   > die van beide fora heb "geplukt", met dank aan Ben Wegman en Esther Rems.
   >
   > 1. Hans Charles Coen, geboren 26-03-1924 in Manado, Sulawesi.
   >
   > trouwt 21-12-1952 in Balikpapan met Soey Lian Nio Oen, geb 14-2-1931 te
   > Balikpapan.
   >
   > Het echtpaar komt op 20-03-1967 naar Nederland met hun kinderen Louis,
   > Evelijn, Lily, Raul, Rosanna, Maurits,
   > Josephine en Susanna, geb van 1953 tot 1966.
   >
   > Kennelijk maakte moeder Doortje Laseduw ook deel uit van het gezelschap en
   > mogelijk ook broer Fransz Joseph en diens gezin.
   >
   > 2. Henri Charles Julian Fredericks zich noemende Coen, geb 13-8-1874 te
   > Ambarawa te Semarang, + 1959 in Indonesi�
   >
   > trouwt (1) 14-6-1897 of 1899 in Magelang (Kedoe) met de inlandse
   > christenvrouw (Carolina) Mina
   >
   > trouwt (2) 18-4-1914 te Cheribon
   >
   > 3. Doortje Laseduw, geb 11-4-1894 te Menado, overl 28-06-1973 te
   > Amsterdam (?)
   >
   > In 1910 woont Henri met zijn echtgenote Carolina Mina in Menado (?). Zij is
   > vermoedelijk v��r 1914 (het jaar dat Henri en Doortje trouwden) overleden.
   >
   > In 1920 is Henri stationsklerk in Poerwakarta en getrouwd met D. Laseduw.
   >
   > In 1930 en 1938 is Henri particulier (gepensioneerd sergeant?) en woont in
   > Menado met echtgenote Doortje.
   >
   > Kinderen van Henri en Doortje:
   >
   > Fransz Joseph Coen, *25-08-1917 Krawang, + 29-09-1997 te Amsterdam (?), was
   > gehuwd met A. Siby (*24-05-1916 - +02-05-1980 te Amsterdam [?])
   >
   > ? Jansen Coen, *26-12-1919 Tasikmalaja
   >
   > ? Wimpie Coen, *21-11-1921 Magelang
   >
   > Hans Charles Coen, * 26-03-1924 in Manado, Sulawesi.
   >
   > 4. ? Herphancili Leopold Coen, geb. ?, overleden in Semarang op
   > 23-7-1876.
   >
   > Had een relatie met
   >
   > 5. ?Meisje Fredericks/Frederiksz
   >
   > Kinderen
   >
   > Hans Charles Julian Fredericks/Frederiksz, * 13-8-1874 te Ambarawa,
   > Semarang, + 1959 in Indonesi�
   >
   > Meisje Fredericks/Frederiksz, * ca 1876 (?) te Semarang (?)
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Douwe Stellinga
   > Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 9:06
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Coen
   >
   > Dag allemaal,
   >
   > Omdat ik in eerste instantie de vraag bij Frieslandgenealogie had
   > neergelegd, doe ik nu nog eens, hoofzakelijk ter kennisname...
   > Iemand bij genealogieonline.nl was een beetje boos op mij, omdat ik op 2
   > fora (nl. Frieslandgenealogie en genealogieonline.nl de zelfde vraag had
   > gesteld. Ik heb gemeld, dat ik dat zonder enige verkeerde bedoeling heb
   > gedaan, niet wetende of beseffende, dat mensen zich daaraan zouden kunnen
   > storen. Op Friesland-genealogie werd mij zelfs gevraagd of ik de vraag al
   > op
   >
   > genealogieonline had gesteld... Ik heb beloofd dat ik "dubbele" vragen in
   > voorkomende gevallen zou aangeven. Ik ga dat nu weer op beide fora doen.
   > Na thuiskomst in Nederland ga ik enige archieven (CBG en IGV-archieven)
   > bezoeken.
   > Ik heb met Hans Charles Coen (geboren in 1924, dus 87 jaar) het volgende
   > besproken:
   > Hans Coen: Mijn vader is gescheiden van zijn zus in een katholiek weeshuis
   > in Semarang opgegroeid, omdat zijn ouders beiden zijn overleden na zijn
   > geboorte (bij een epidemie?). Dat moet dan kort na 1874 zijn. Is er iets
   > terug te vinden van een meisje Fredericks in een weeshuis in Semarang?
   > Feit: Herphancili Leopold Coen is overleden in Semarang op 23-7-1876. Deze
   > komt in mijn ogen zeer prominent in aanmerking om H. Ch. J Coen's vader te
   > zijn. Een buitengewoon vreemde voornaam trouwens. Nooit eerder gehoord.
   > Weet
   >
   > iemand hier iets naders over te vertellen?
   > Hans Coen: Er is veel "touwtrekken" geweest over de familienaam van zijn
   > vader, omdat er geen bewijzen en getuigen waren om aan te tonen, dat de
   > ouders van Henri Charles Julian wettig getrouwd geweest waren.
   > Douwe: Daarom ging H. Ch. J Coen in eerste instantie waarschijnlijk als
   > Fredericks door het leven, "zich noemende en schrijvende Coen". Ik mag toch
   >
   > wel aannemen, dat de moeder dan Fredericks moet hebben geheten. Is van haar
   >
   > iets terug te vinden?? Zij is dan ook net voor of na 1874 overleden, anders
   >
   > gaan de kinderen toch niet naar een weeshuis....
   > Douwe: Ik veronderstel, dat die problemen over zijn familienaam zich
   > voordeden bij het 1e huwelijk van H. Ch. J Coen op 14-6-1897 in Magelang
   > (Kedoe) met de inlandse christenvrouw Carolina Mina.
   > Vraag: Is er iets naders te vinden van Carolina Mina?
   > Hans Coen: Mijn vader is eerst sergeant en daarna stationschef geweest.
   > Douwe: Ik ga zoeken in de archieven van KNIL. Of weet iemand daar nu al
   > info
   >
   > uit te halen?
   >
   > Ik ben zeer benieuwd,
   >
   > Douwe Stellinga
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Esther van Rems-Dijkstra" <esthervanrems@...
   > <mailto:esthervanrems%40gmail.com>
   > <mailto:esthervanrems%40gmail.com> >
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> >
   > Sent: Friday, March 04, 2011 10:41 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Coen
   >
   > > Dat is Stichting Indisch Familie Archief, best wel wat info te vinden,
   > > niet
   > > sluitend, maar delen van stambomen, familieadvertenties, adresboeken etc.
   > >
   > > Groeten
   > > Esther
   > >
   > >
   > > Logopediepraktijk Bolsward LET OP NIEUW ADRES!
   > > Franekerstraat 3
   > > 8701 GB Bolsward
   > > tel. 06-14993516
   > > www.logopediebolsward.nl
   > > Signature powered by
   > > <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
   > <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
   > <
   > http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=emai
   > > &utm_medium=emai
   > l&utm_campaign=footer> &utm_medium=email&utm_campaign=footer>
   > > WiseStamp<http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
   > <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
   > <
   > http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=emai
   > > &utm_medium=emai
   > l&utm_campaign=footer> &utm_medium=email&utm_campaign=footer>
   > >
   > >
   > >
   > > Op 4 maart 2011 15:14 schreef Douwe Stellinga <douwe@...
   > <mailto:douwe%40stellinga.net>
   > <mailto:douwe%40stellinga.net> > het
   > > volgende:
   > >
   > >>
   > >>
   > >> Dag Esther,
   > >>
   > >> Zeer bedankt voor je reactie. Geweldig bedankt. Wat is Sifa?
   > >>
   > >> groet,
   > >>
   > >> Douwe
   > >>
   > >>
   > >>
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   >
   > > juli 1999 geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
   > <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 39 messages in this topic