Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51862Re: Akte van bekendheid (was RE: [Friesland-genealogy] Re: Dopeling ontbreekt....)

Expand Messages
 • Richard van Schaik
  Mar 2, 2011
  • 0 Attachment
   On 02-03-2011 21:17, Nynke van den Hooven wrote:
   > Klaas,
   >
   >
   >
   > Iedereen die geen doopakte kon overleggen had dat probleem. Bij een Zeeuws
   > huwelijk in 1818 vond ik een akte van bekendheid (voor een wel degelijk
   > gedoopte bruidegom), waarin de 7 getuigen de reden van hun getuigenis
   > vermeldden: “Doende wijders deze verklaring ter vervulling van een Extract
   > uit de Registers van den Burgerlijken Staat van dien tijd, welke Registers
   > in den jare 1809 door het Bombardement tijde des Landing van Engelsche
   > troepen in dit eiland zijn verbrand geworden."

   Uit Utrecht heb ik een hele mooie uit de bijlagen, alle familiebanden
   meteen bewezen door zo'n verklaring. Eigenlijk stiekum beter materiaal
   dan de gewone akte overleggen (deze was vergeten aan te geven door
   ongeveer gelijktijdig overlijden van de moeder bij geboorte in de hectiek).

   Groeten,
   Richard

   --
   Richard van Schaik
   f.m.a.vanschaik@...
   http://www.fmavanschaik.nl/
  • Show all 25 messages in this topic