Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51856Sneuper blog update

Expand Messages
 • hzijlstra
  Mar 2, 2011
   L.S.

   Een update van de artikelen van de afgelopen weken op het Sneuper blog:
   - Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
   - Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
   - De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
   - 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
   - De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
   - Op walvisjacht naar Spitsbergen
   - Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
   - Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
   - Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
   - De Sneuper als social magazine op de iPad
   - Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
   - Friezen in het leger van Napoleon
   - Symposium Watersport in Nederland goed bezocht

   Zie http://sneuperdokkum.blogspot.com voor details.

   Groetnis, Hans
  • Show all 23 messages in this topic