Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51839Re: [Friesland-genealogy] Dopeling ontbreekt....

Expand Messages
 • Rogier Visser
  Mar 1, 2011
  • 0 Attachment
   Die analyse (niet gedoopt) komt overeen met wat er in de huwelijksakte uit
   1848 staat: "afschrift akte van bekendheid ter vervanging van de doopakte
   des bruidegoms".
   Waarom familysearch het niet doet, dat weet ik niet. Het zal wel een
   tijdelijk manco zijn.

   Gr
   Rogier


   2011/3/1 Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>

   >
   >
   > Irene,
   >
   > Maar de huwelijkse bijlages staan toch niet op AlleFriezen.nl?
   >
   > In de huwelijksakte wordt de geboortedatum waarschijnlijk niet genoemd.
   >
   > Jannie,
   >
   > Uit de leeftijd(en) in de huwelijksakte(s) kun je opmaken dat Hylke 1797 of
   > 1798 geboren werd.
   >
   > De namen in de Tresoar-databases v��r 1811 zijn gestandaardiseerd en je mag
   > aannemen dat alle variaties van Hylke zijn gestandaardiseerd tot Hielke.
   >
   > Het is ook bekend dat Hylke in Warga geboren werd.
   >
   > Dus als je de dopen database aanvinkt en daarin met de zoekterm Hielke
   > Warga
   > 1797 or 1798 gebruikt, zou hij moeten komen bovendrijven�.., et voil�, ��n
   > hit en dat is dezelfde die Hans Bottema al vond.:
   >
   >
   > Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1798
   >
   > Kind: Hijlke
   >
   > Geboren op 29 november 1798
   >
   > Kind van Hijlke en niet genoemde moeder
   >
   > Bron:
   >
   > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Doopsgez. gem.
   > Warga, geboorten 1732-1813
   >
   > Inventarisnr. : DTB 434
   >
   > Niet gedoopt dus :-)
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Irene Visser
   > Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 15:23
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Dopeling ontbreekt....
   >
   > Jannie,
   >
   > op alle friezen staan de aktes van Leeuwarderadeel online.
   >
   > Heel simpel.
   >
   > groetjes Irene.
   >
   > Op 1 maart 2011 14:10 schreef Jannie <jannie.van.oostrum@...
   > <mailto:jannie.van.oostrum%40hotmail.com> > het
   >
   > volgende:
   >
   > > Hallo allemaal,
   > >
   > > Via Tresoar heb ik van voor 1811 in de DTB-sectie het huwelijk opgespoord
   > > van:
   > >
   > > Hylke Syberns afkomstig uit Warga en Eeke Klaasses uit Warga (bevestiging
   > > op 6 mei 1787 in Warga).
   > >
   > > Vervolgens vond ik de geboorte-/doopdata van vijf van hun kinderen:
   > > Sijbren (3/14 oktober 1787), Aaltje (30-03/19-04 1789), Sijbren (7/27
   > > februari 1791), Klaas (10/31 maart 1793) en Fokjen (20 juli/7 augustus
   > > 1796).
   > >
   > > Mijn directe voorvader ontbreekt echter: die moet uit dezelfde ouders
   > > geboren zijn (volgens zijn trouwakte) omstreeks 1798 te Warga . Zijn naam
   > is
   > > Hylke. (Hylke Hylkes van Oostrum).
   > >
   > > Alle kinderen zouden staan in Inventarisnummer DTB 431 en gedoopt zijn in
   > > Herv. gemeente Warga, Wartena en Warstiens.
   > >
   > > Zowel de naam van de moeder, vader als dopeling wordt op heel veel
   > manieren
   > > geschreven. Ik heb ze allemaal geprobeerd: Hylke, Hijlke, Hielke, Sybren,
   > > Sijbren, Siebren, Sybern, Sijbern, Siebern en ook nog met en zonder s er
   > > achter. Eeke, Eelkje, Klazes, Klaasses, Klases. (n.b. met een * werkte
   > het
   > > niet altijd...).
   > >
   > > En al zijn ze allemaal in Warga geboren en gedoopt, ik heb ook nog in de
   > > rest van Friesland gekeken.
   > >
   > > Ik weet niet meer hoe nu verder. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, dus even
   > op
   > > de microfiches gaan kijken in Leeuwarden is geen optie.
   > > Heeft iemand nog een andere suggestie?
   > >
   > > Bedankt voor het meedenken!
   > >
   > > Groet, Jannie.
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > > juli 1999 geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 25 messages in this topic