Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51800Re: jelle taeaes en jauk wybes

Expand Messages
 • renske
  Feb 27, 2011
  • 0 Attachment
   Hoi Klaas,
   Leuk dat je meedenkt. En inderdaad, ik loop tegen dezelfde tijdsfrictie aan bij Lantinga.
   Ben trouwens bang dat de dtbl boeken van katlijk niet meer bestaan, weet jij daar wat van?
   Groet
   Renske

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "klaaspera" <pera@...> wrote:
   >
   > Hallo Renske,
   >
   > Volgens de kwartierstaat van Egbert Lantinga is Tae Taesz een broer van Jelle Tees. Dat vind ik wel een beetje vreemd: Tae Taesz is geboren rond 1611 en zijn "broer" Jelle Tees trouwt pas in 1680. Hier lijkt dus eerder sprake te zijn van een oom en naamgenoot van de Jelle Tees, die in 1680 trouwt.
   >
   > "Tae Taesz, geb. ca 1611, broer van Jelle Tees, boer en kerkvoogd te Katlijk, overl. na april 1667 (WSW 122-457), tr. Gerecht Schoterland 22-3-1644 1849. ...
   >
   > Bron: http://www.scribd.com/doc/19002626/Kwartierstaat-Egbert-Lantinga
   >
   > Ik heb geprobeerd dit gedeelte op te zoeken in de genoemde kwartierstaat, maar dat is me nog niet gelukt. Misschien dat iemand anders meer geluk heeft.
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Klaas Pera
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "renske" <renskewoudstra@> wrote:
   > >
   > > Hoi zoekgenoten
   > > Mijn Woudstra-stamboom blijft steken rond 1680. Van de oudst bekende voorouders Jelle Taeaes(Tees/Taes)uit Katlijk en Jauk Wybes uit Kortezwaag kan ik geen geboortedata vinden. Zij huwden op 29-02-1680.
   > > Van Jelle is bekend dat hij plaats no. 28 bewoonde in Katlijk.
   > > Verder wat losse vermeldingen waarvan ik niet weet of dit familie in directe lijn is:
   > > * proclamatie huwelijk 19-06-1636: Jelle Tees uit Nieuwehorne x Aab Sioerds uit Terband
   > > * Tae Taesz, boer en kerkvoogd Katlijk, geb. plm. 1611, overl. voor 1675 (een broer of de vader van Jelle?)
   > > * stemkohier 1698 Nieuwehorne: Jelle Taeaes (Tees) eigenaar; Taeae (Tee) Jelles gebruiker (gaat dit om vader en zoon?
   > >
   > > Kinderen van Jelle Taeaes en Jauk Wybes:
   > > - Wybe, woont in 1744 in Mildam, overleden voor 1760
   > > - Jantien, overleden voor 1734, gehuwd met Jan Wolters, dorpsrechter in Katlijk in 1724
   > > - Pier, woont in 1734 in Mildam
   > > - Thee Jelles (mijn lijn), geboren na 1680 in Grote Catlijk
   > > - Eeuck(ien)
   > > - Jelle (?)
   > >
   > > Thee Jelles huwt Ytien Lammerts
   > > Van dit echtpaar kan ik maar twee kinderen vinden: Jelle geb. febr. 1710 in Katlijk en Lolke, geb. nov. 1714 in Grote Catlijk.
   > > Quotisatiecohier 1749: weduwe Thee Jelles + 4 volw., matig bestaan. Houdt dit dan in dat het echtpaar Thee en Ytien drie kinderen kreeg?
   > >
   > > Wie kan mij helpen aan geboorte- en sterfdata van bovengenoemde personen. Eventuele andere aanvullingen zijn natuurlijk ook zeer welkom.
   > >
   > > Alvast bedankt
   > > Renske Woudstra
   > > (dochter van slagerszoon Lijkele Woudstra, geboren te Mildam)
   > >
   >
  • Show all 9 messages in this topic