Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51798jelle taeaes en jauk wybes

Expand Messages
 • renske
  Feb 27, 2011
  • 0 Attachment
   Hoi zoekgenoten
   Mijn Woudstra-stamboom blijft steken rond 1680. Van de oudst bekende voorouders Jelle Taeaes(Tees/Taes)uit Katlijk en Jauk Wybes uit Kortezwaag kan ik geen geboortedata vinden. Zij huwden op 29-02-1680.
   Van Jelle is bekend dat hij plaats no. 28 bewoonde in Katlijk.
   Verder wat losse vermeldingen waarvan ik niet weet of dit familie in directe lijn is:
   * proclamatie huwelijk 19-06-1636: Jelle Tees uit Nieuwehorne x Aab Sioerds uit Terband
   * Tae Taesz, boer en kerkvoogd Katlijk, geb. plm. 1611, overl. voor 1675 (een broer of de vader van Jelle?)
   * stemkohier 1698 Nieuwehorne: Jelle Taeaes (Tees) eigenaar; Taeae (Tee) Jelles gebruiker (gaat dit om vader en zoon?

   Kinderen van Jelle Taeaes en Jauk Wybes:
   - Wybe, woont in 1744 in Mildam, overleden voor 1760
   - Jantien, overleden voor 1734, gehuwd met Jan Wolters, dorpsrechter in Katlijk in 1724
   - Pier, woont in 1734 in Mildam
   - Thee Jelles (mijn lijn), geboren na 1680 in Grote Catlijk
   - Eeuck(ien)
   - Jelle (?)

   Thee Jelles huwt Ytien Lammerts
   Van dit echtpaar kan ik maar twee kinderen vinden: Jelle geb. febr. 1710 in Katlijk en Lolke, geb. nov. 1714 in Grote Catlijk.
   Quotisatiecohier 1749: weduwe Thee Jelles + 4 volw., matig bestaan. Houdt dit dan in dat het echtpaar Thee en Ytien drie kinderen kreeg?

   Wie kan mij helpen aan geboorte- en sterfdata van bovengenoemde personen. Eventuele andere aanvullingen zijn natuurlijk ook zeer welkom.

   Alvast bedankt
   Renske Woudstra
   (dochter van slagerszoon Lijkele Woudstra, geboren te Mildam)
  • Show all 9 messages in this topic