Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51729RE: [Friesland-genealogy] Re: Genealogie Louis te Franeker

Expand Messages
 • Lukas Cazemier
  Feb 18, 2011
   Beste speurders,   Hebben jullie deze Joseph al gezien?

   Misschien is dit hem wel:   Dantumadeel, dopen, geboortejaar 1806, doopjaar 1806
   Dopeling: Joseph
   Geboren op 12 mei 1806 in Oudwoude
   Gedoopt op 20 juli 1806 in Driesum
   Zoon van Joseph Loeva, hovenier en Jacoba Kobus

   Opm.: De ouders wonen thans te Driesum bij de heer J. van Karijf
   Prettige zoektocht verder,

   Vr. groeten,   Lukas Cazemier,

   Kollum.   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pim Louis
   Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 23:32
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Genealogie Louis te Franeker

   Margreet,

   Dank voor je reactie. Ik baseerde mijn uitspraak dat de beide jongens niet
   gedoopt zijn op de inhoud van de aktes van bekendheid.

   In de akte van bekendheid ten name van Joseph Josephs Louis geboren te
   Kollum in 1807 lees je onder andere de volgende tekst waaruit ik de
   conclusie heb getrokken dat hij niet gedoopt was.

   “zijnde hij in vroeger leeftijd, door nalatigheid zijner ouders ongedoopt
   gelaten , en daardoor verstoken van het gewoon bewijs uit de doopregisters
   omtrent zijn afkomst in de plaats der dagtekening zijner geboorte.”

   De akte van Joseph Josephs is ondertekend door personen die allen woonachtig
   zijn in Franeker. Deze akte spreekt ook over een wettig huwelijk van vader
   Joseph en moeder Jacoba. Alleen ik weet niet waar dat huwelijk heeft
   plaatsgevonden. Daarom zijn we erg benieuwd waar moeder vandaan komt, omdat
   het huwelijk meestal in de woonplaats van de bruid werd voltrokken.

   In de akte van bekendheid van zijn broer Jan Joseph Louis lees je de
   volgende tekst (deze akte is wat meer standaard voorgedrukt)

   “Wel te weten dat hij geboren is te Franeker den tienden february des jaars
   eenduizendachthonderd en vijf, zonder dat daarvan in geboorte of andere
   registers aantekening is gemaakt, deze den zijnde, waarom genoemde persoon
   belet wordt, eenig ander bewijs van den tijd zijner geboorte dan door middel
   van getuigen over te leggen.”

   De akte van Jan Joseph is ondertekend door uitsluitend personen die allemaal
   in Leeuwarden woonachtig waren, terwijl hij in Franeker was geboren.

   Geen van de aktes is medeondertekend door Bart Schuerman of Gerrit
   Hollander, de buren van de familie Louis aan de Dijkstraat. Deze buren
   hebben zowel het overlijden van vader Joseph als moeder Jacoba aangegeven.

   Dat de buren na het overlijden van vader en moeder voor de kinderen hebben
   gezorgd is denk ik wel met zekerheid aan te nemen.

   Omdat Jan Joseph in 1805 in Franeker is geboren en Joseph Josephs in 1807 in
   Kollum ga ik ervan uit dat het gezin ergens gedurende die 2 jaar naar Kollum
   is verhuisd.

   In 1808 is er nog een kind geboren Johannes. Mogelijk is de geboorteplaats
   Zweins. Vader was toen waarschijnlijk tuinman op Groot Herema.

   In 1812 overlijden de beide ouders in Franeker overleden.

   Ik heb zowel de naam van vader als moeder in Genlias gecheckt. Genlias is
   toch een database die heel Nederland behelst? Nergens komt ik daar de naam
   van Vader of moeder tegen.

   Ik ben van plan het onderzoek nu te gaan richten op de rechterlijke
   archieven ten tijde van het overlijden van vader of moeder in 1812. Ik hoop
   daarin wat de vinden over de voogdij van de beide zoons.

   Heb jij daar ervaring mee? Waar moet ik dan eventueel zoeken? Of heb je nog
   een beter idee?

   Ik hoor graag van je.

   Met vriendelijke groet,

   Pim

   Pim Louis

   Tel nr. 0299-429039

   Mobiel 06-29272193

   Fax nr. 0847-129912

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens reyacta
   Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 11:10
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Genealogie Louis te Franeker

   Hoi,

   het is wel mijn gewoonte als iemand naar een man of vader vraagt ook even de
   vrouw of moeder te onderzoeken.
   Dus als ik daar niets over zeg, kan ik niets vinden.

   Koba is gewoon een roepnaam van de languit/zondagse/officiele naam Jacoba.
   Er zijn ongeveer 20 Jannen van de* Berg in de dtb, die waarschijnlijk niet
   allemaal dopen of misschien juist zonder achternaam trouwden.
   Mogelijk hoort ze daar ergens bij.
   Aangezien je geen huwelijk kunt vinden, bestaat echter ook nog de
   mogelijkheid dat ze van buiten de provincie kwamen.

   Je noemde eerder 'ik weet dat hij niet gedoopt is, want er is een akte van
   bekendheid'.
   Dat weet je niet.
   Je weet alleen maar dat hij DACHT dat hij niet gedoopt was.
   Dat hij niet wist dat hij wel gedoopt was, en waar -
   wat geen wonder is, want zijn ouders overleden al toen de jongens nog maar
   5-7 oud waren.
   Waarschijnlijk weten de buren (die aangevers) alleen maar waar ze voordien
   woonden,
   en niet wat er daarvoor nog allemaal gebeurd is.

   Ik gaf de huisnummers erbij waar iedereen overleed,
   het lijkt me stug dat er een gelijkgenaamd ouderkoppel toevallig naast
   elkaar woont.
   Dus dat ene zoontje hoort er gewoon bij.

   Wie zijn de getuigen in die aktes van bekendheid?
   mensen uit Franeker - of uit Kollum nog?

   Het Registre Civique 1811/1812 is een register stemgerechtigden boven de 21
   jaar -
   waar men ook achternaam, beroep en leeftijd opgaf.
   Ze zijn soms handig omdat niet iedereen aan de naamsaanname meedeed - of als
   juist die registers ontbreken.
   Ze staan hier online:
   http://www.tresoar.nl/bounce.html?content_pagina_volledig.jsp?pagina=genealo
   gie
   <http://www.tresoar.nl/bounce.html?content_pagina_volledig.jsp?pagina=geneal
   ogie&stylesheet=onderzoek.css&lang=nl> &stylesheet=onderzoek.css&lang=nl

   Ook te bereiken door enkel op het woord Voorouders in het linkermenu van
   Tresoar te klikken -
   je krijgt dat een hele waslijst online bronnen.

   groet Margreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "Pim Louis" <plouis@...>
   wrote:
   >
   > Lijstgenoten,
   >
   >
   >
   > Hartelijk dank voor jullie suggesties. We kunnen nu met het onderzoek in
   > ieder geval verder. Bovendien hebben jullie opmerkingen en verwijzingen
   naar
   > wat websites in ieder geval concrete documenten opgeleverd die ons weer
   wat
   > meer inzicht geven in het leven van onze voorouders. In ieder geval heb ik
   > nog 1 vraag. Ik zie zo in jullie emails dat je regelmatig namen tegenkomt
   in
   > elkaars bestanden. Nu zijn wij op zoek naar Jacoba Jans van den Berg
   > ongeveer geboren in 1776. (Er is ook een schrijfwijze Jacoba Jans van der
   > Berg). Heeft iemand van jullie deze naam ook in zijn/haar bestanden.
   Jacoba
   > ging ook nog onder de volgende namen door het leven: Jacoba Jans en Koba
   > Jans
   >
   >
   >
   > MVG
   >
   >
   >
   > Pim
   >
   >
   >
   >
   >
   > Pim Louis
   >
   >
   >
   >
   >
   > Tel nr. 0299-429039
   >
   > Mobiel 06-29272193
   >
   > Fax nr. 0847-129912
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Lieuwe
   > Verzonden: woensdag 2 februari 2011 19:27
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Genealogie Louis te Franeker
   >
   >
   >
   >
   >
   > Pim Louis
   >
   > Nog wat losse stukjes.
   >
   > Op http://www.altijdstrijdvaardig.nl/ van Anton Musquetier:
   > Louis Jan Joseph. Onderwerp: extract betreffende de genoemde loteling en
   dat
   > hij volgens zijn opgave meent dat hij in 1805 is geboren hem egter de
   datum
   > en de maand onbekend was en hij te Franeker geboren is enz. jaar 1825 (4)
   >
   > Louis, Handgeschreven brief van J. J. Louis (D.W.D.)
   >
   > Natuurlijk niet zeker dat dit de juiste Louis is, maar het onderzoeken
   > waard?
   >
   > En dan nog een Joseph Josephs Louis in 1843 op
   >
   > http://www2.tresoar.nl/rolboeken/foto.php?id=242056
   > <http://www2.tresoar.nl/rolboeken/foto.php?id=242056
   <http://www2.tresoar.nl/rolboeken/foto.php?id=242056
   <http://www2.tresoar.nl/rolboeken/foto.php?id=242056&image=Leeuwarden/18_02_
   > &image=Leeuwarden/18_02_
   > &image=Leeuwarden/18_02_
   > 082/18_02_082_0149.jpg> &image=Leeuwarden/18_02_082/18_02_082_0149.jpg
   >
   > Groet, Lieuwe Heins
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > Geen virus gevonden in dit bericht.
   > Gecontroleerd door AVG - <http://www.avg.com> www.avg.com
   > Versie: 10.0.1204 / Virusdatabase: 1435/3418 - datum van uitgifte:
   02/02/11
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   _____

   Geen virus gevonden in dit bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 10.0.1204 / Virusdatabase: 1435/3449 - datum van uitgifte: 02/17/11

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 13 messages in this topic