Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51495Re: Michiel Geyze, Geijse, Giesen, Giezen, Gijsen

Expand Messages
 • Johan Deinum
  Jan 9, 2011
   Op de site www.soldaten-genealogie.nl vind ik een hele serie Gijsens (en variaties op die naam), maar wel allemaal uit het zuiden des lands. Alleen ene Mathijs heeft hier een connectie met Leeuwarden.

   De veronderstelling dat de Gijsens van elders komen is ook al in mij omgegaan. De bisschop is vast niet de enige Gijsen uit Noord-Brabant.


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
   >
   >
   > Hoi,
   >
   > dat was ik ook al van plan te bekijken, mogelijk zijn er nog verhelderende getuigen.
   >
   > Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de Gijsens van buiten de provincie komen.
   > Ik kwam hier half op af omdat rk Leeuwarden altijd wel interessant is,
   > maar ook omdat ik zelf tob met een Aegidius/Gilles/Jilles Geizens/ Gijsens - in rk Dokkum.
   >
   > x 1740, met Berbertje Pieters Bennemans gb Leeuwarden, dr Pieter en Foekje/Foockel/Photina Sytses (Henstra)
   > coetsier in Rinsumageest 1749
   > doopt: Joannes, 2 x Hendrik, Pieter naar haar vader, en Elisabeth, naar zijn moeder?
   > Ook een Johannes dus, en misschien een broer van jouw wagenmaker?
   >
   >
   > Hendrik en Pieter gaan later richting Wirdum/Wijtgaard, en worden daar de families (van) Gijsen - in de nodige varianten.
   > Pieter trouwt 1784 en 1792
   > Hendrik 1774, 1775 (nog vanuit Dokkum) en in 1790 Jeltje Gerrits Rondema.
   >
   > Het toeval wil nu ... dat Johanna Johannes Adelaar (1759-1831) Wijtgaard 1781 trouwt met Machiel Gerrits Rondema.
   > Of is dat geen toeval, en zijn ze toch allemaal familie en hebben ze contact gehouden?
   >
   > Aegidius loopt in 1736 nog in Leeuwarden rond, als het dezelfde is althans:
   > Leeuwarden, dopen, doopjaar 1736
   > Dopeling: Henricus
   > Gedoopt op 23 december 1736 in Leeuwarden
   > Zoon van Jacobus Hendrix en Ruertie Gerbens
   > Aanwezig: Egidius Gysens
   >
   > Die vader is ruiter bij de doop van zijn dochter Jetske, 1740 Irnsum rk.
   >
   > Mijn Aegidius doopt de 2e zoon Henricus Mauritius
   > en neemt als peter/getuige/doopheffer Henricus Mauritus van Asbeck mee.
   > Deze kan ik niet plaatsen, mogelijk een broer van Georgius Mauritius van Asbeck die in 1740 te Rinsumageest vertoeft en ook Rk Dokkum doopt.
   > De rest van de familie Asbeck woont later rond Wijtgaard.
   > Ze hebben ook familie in Groningen.
   >
   > groet Margreet
  • Show all 16 messages in this topic