Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51492Re: Michiel Geyze, Geijse, Giesen, Giezen, Gijsen

Expand Messages
 • reyacta
  Jan 9, 2011
   Hoi,

   dat was ik ook al van plan te bekijken, mogelijk zijn er nog verhelderende getuigen.

   Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de Gijsens van buiten de provincie komen.
   Ik kwam hier half op af omdat rk Leeuwarden altijd wel interessant is,
   maar ook omdat ik zelf tob met een Aegidius/Gilles/Jilles Geizens/ Gijsens - in rk Dokkum.

   x 1740, met Berbertje Pieters Bennemans gb Leeuwarden, dr Pieter en Foekje/Foockel/Photina Sytses (Henstra)
   coetsier in Rinsumageest 1749
   doopt: Joannes, 2 x Hendrik, Pieter naar haar vader, en Elisabeth, naar zijn moeder?
   Ook een Johannes dus, en misschien een broer van jouw wagenmaker?


   Hendrik en Pieter gaan later richting Wirdum/Wijtgaard, en worden daar de families (van) Gijsen - in de nodige varianten.
   Pieter trouwt 1784 en 1792
   Hendrik 1774, 1775 (nog vanuit Dokkum) en in 1790 Jeltje Gerrits Rondema.

   Het toeval wil nu ... dat Johanna Johannes Adelaar (1759-1831) Wijtgaard 1781 trouwt met Machiel Gerrits Rondema.
   Of is dat geen toeval, en zijn ze toch allemaal familie en hebben ze contact gehouden?

   Aegidius loopt in 1736 nog in Leeuwarden rond, als het dezelfde is althans:
   Leeuwarden, dopen, doopjaar 1736
   Dopeling: Henricus
   Gedoopt op 23 december 1736 in Leeuwarden
   Zoon van Jacobus Hendrix en Ruertie Gerbens
   Aanwezig: Egidius Gysens

   Die vader is ruiter bij de doop van zijn dochter Jetske, 1740 Irnsum rk.

   Mijn Aegidius doopt de 2e zoon Henricus Mauritius
   en neemt als peter/getuige/doopheffer Henricus Mauritus van Asbeck mee.
   Deze kan ik niet plaatsen, mogelijk een broer van Georgius Mauritius van Asbeck die in 1740 te Rinsumageest vertoeft en ook Rk Dokkum doopt.
   De rest van de familie Asbeck woont later rond Wijtgaard.
   Ze hebben ook familie in Groningen.

   groet Margreet   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Johan Deinum" <johandeinum@...> wrote:
   >
   >
   > >maar bovendien dopen mensen die in 1715 trouwen niet al samen in 1714.
   > Dus dat zijn niet dezelfden.<
   >
   > Ik durfde het eigenlijk ook al niet te verwachten, maar wilde niet uitsluiten dat ook destijds al gebeurtenissen in omgekeerde volgorde konden plaatsvinden: eerst een kind, daarna het huwelijksbootje.
   >
   > Binnenkort ga ik naar het HCL. De DTB-boeken van Leeuwarden zouden daar moeten staan. Misschien levert dat nog iets op.
   >
   > Groet,
   > Johan
   >
  • Show all 16 messages in this topic