Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51475Re: Michiel Geyze, Geijse, Giesen, Giezen, Gijsen

Expand Messages
 • reyacta
  Jan 8, 2011
   Hoi,

   een Froukje wordt geen Itje,
   maar bovendien dopen mensen die in 1715 trouwen niet al samen in 1714.
   Dus dat zijn niet dezelfden.

   Ik heb gezocht om die latijnse namenlijsten, want ik meende dat die wel op internet staan,
   maar ik kan ze niet meer vinden.
   Froukje-Veronika is altijd zo, ja - en dat weet ik ook omdat het mijn 2e naam is,
   Froukje op haar beurt wordt ook wel Poi,
   en van Veronika kun je ook Froneka afleiden en meer:
   Hoofdvorm: VERONICA (vrouw)

   Schrijfvorm(en): Froenica, Froentie, Frone, Fronegg, Fronica, Fronika, Fronyka,
   Froone, Proneka, Pronica, Pronika, Veronica, Veronika, Wroon

   De standarisatie vertaalt het wel bij de trouwboeken,
   maar het werkt nog niet altijd goed bij de doopboeken,
   dus het zou kunnen lonen met allerlei zelf bedachte schrijfvarianten te zoeken.

   Nadeel van echtpaar 1715 is dat Michiel dan laat zou trouwen, als hij vrij snel daarop geboren was.
   Verder weet ik niet of een adelborst- officier bij de marine- lang in Leeuwarden blijft hangen.

   Intussen heb ik geprobeerd uit te zoeken of die van jou een broer is van die van mij,
   ik tob nog met een Egidius/Gilles/Jilles Gijsen (in varianten-ook Gijsberts) 1749 coetsier te Rinsumageest,
   x 1740 Dokkum rk met Berbertje Pieters Bennemans die geboren was in Leeuwarden.
   dopen rk: Johannes, 2 keer Hendrik, Pieter naar haar vader - en een Elisabeth, mogelijk naar zijn moeder,
   want de hare is Photina/Foekje/Foockel Sytses uit de Henstra familie.

   Als het dezelfde is loopt hij in 1736 nog in Leeuwarden rond:

   Leeuwarden, dopen, doopjaar 1736
   Dopeling: Henricus
   Gedoopt op 23 december 1736 in Leeuwarden
   Zoon van Jacobus Hendrix en Ruertie Gerbens
   Aanwezig: Egidius Gysens
   die vader is ruiter bij de doop van dochter Jetske 1740 Irnsum rk.

   Hendrik en Pieter gaan later de kant van Wijtgaard-Wirdum uit -
   en worden daar ook de families (van) Gijsen, Gijssens, Geisen, Giesen en meer varianten.
   Het toeval wil nu dat Johanna Johannes Adelaar (1759-1831) daar trouwt met Machiel Gerrits Rondema, 1781
   - dat zag ik nu pas -
   de broer van Jetske Rondema, de 3e vrouw van Hendrik Gijsen, x 1790.

   Als het andersom was geweest, hij eerder dan zij getrouwd,
   was het misschien geen toeval, en hadden ze als familie contact gehouden?

   groet Margreet
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Johan Deinum" <johandeinum@...> wrote:
   >
   > Hallo Margreet,
   >
   > De meters en peters lijken het in eerste instantie erg ingewikkeld te maken, maar als langzamerhand het kwartje valt, dan draagt hun aanwezigheid bij tot het oplossen van de puzzel. Ik zou hier echter nooit achter zijn gekomen zonder jouw bijdrage. Waarvoor grote dank!
   >
   > Je legt op enkele plaatsen een link tussen een Nederlandse naam en een in het Latijn. Is er een lijst beschikbaar van 'synoniemen'? Veronica zou verwijzen naar Froukje. Is dat bijvoorbeeld altijd zo?
   >
   > Jammer is dat de doop van Michiel niet terug te vinden is. Dan zou helemaal vaststaan of Johannes en Froukje de ouders zijn en wanneer hij is geboren.
   >
   > Kan het zelfs zijn dat Joannis Michiels en Itje Jans, die in 1714 een kind ten doop hebben gehouden, dezelfde zijn als Johannes en Froukje?
   >
   > Groet,
   >
   > Johan
   >
   > KNIP
   >
  • Show all 16 messages in this topic