Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51403RE: [Friesland-genealogy] Klazes/Reidners (Oudega)

Expand Messages
 • Planet
  Jan 2, 2011
  • 0 Attachment
   Appy en Evert e.a.,

   Ook een goed, gezond 2011 gewenst.
   Ik vond op Tresoar:

   Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1835
   Aangiftedatum 23 oktober 1835, blad nr. 26
   Sytske Eeltjes, overleden 22 oktober 1835, 82 jaar, vrouw
   Dochter van Eeltje Klazes en Sjoerdje Reinders
   Weduwe

   Groetjes,
   Cor

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Appy de Vries
   Verzonden: zondag 2 januari 2011 15:54
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Klazes/Reidners (Oudega)

   Hallo Evert,
   Allereerst de beste wensen voor 2011!
   Mijn voorouders;
   Claas Eelkes[Eeltjes] ged; 23 -07-1699 te Drachten
   zoon van Eeltje Clases en Fopkjen Hendriks [deze trouwen
   in Drachten 02-06-1693]
   Claas doet bel.30-11-1728 te Dr.
   van 1736-1751 Mr.wagenmaker te Oudega,
   hij trouwde 25-02-1725 te Oudega met
   Sytske Jans uit Nijega [verder geen gegevens!]
   Kinderen;
   1; Eeltje 21-07-1726 geh.06-05-1752 Sjoerdje Wybes [v.g.g.]
   2; Sytze 10-01-1734 te Oudega [v.g.g.]
   3; Antje 26-01-1738 [jong overl.]
   mijn voor .....beppe en pake!
   4; ANTJE 16-01-1739 Oudega geh.22 -10- 1758 voor de kerk
   met Jelle Jans van der Wal [ouders mij niet bekend!]
   Jelle Jans was Schipper,
   ''In 1771 zijn ze nog echtelieden te Oudega
   en verkopen dan een schuit!'' bron;
   Karel van der Wal .
   5; Jan 05-08-1742 [v.g.g.]
   6; Jinke 06-12-1741 geh.19-05-1771 met
   Eyte Pytters Offringa [schoolmeester],
   Jinke overl.voor 1786,dan trouwt Eyte opnieuw
   met Minke Teakes [1785].
   7; Sjouke 10-08-1749 [v.g.g.]
   Folle groetsjes
   Appy.

   ----- Original Message -----
   From: "Evert de Jonge" <evert55jonge@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, January 02, 2011 10:17 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Klazes/Reidners (Oudega)


   Beste mensen,
   (de beste wensen voor 2011)

   Wie heeft aanvullingen:

   1.
   Sytske Eelkens (soms Joukes), ~Oudega 4-4-1756, + Lekkum (Leeuwarderadeel)
   22-10-1835 (als Sytske Eeltjes), & Eestrum 3-12-1780, Sytze Tjeerts Stel, ~
   Eestrum 3-2-1754, + Kooten 30-8-1828.

   Hun kinderen (~Eestrum): Sjoerdtje, 1781, + Achtkarspelen 21-12-1853, (&
   Taede Uites Westra), Berber, 1784, Eelkjen 1787 (& Tietjerkstradeel
   30-6-1827 Tjipke Folkerts Fennema), Tjeerd 1790 (& Achtkarspelen 3-10-1811,
   Antje Martens van der Meer), Tjitske, 1796 (& Tietjerkstradeel 22-5-1830,
   Wiebren Doeyes Bloemhof)   2.

   Eeltje Klazes, ~Oudega 21-7-1726, wagenmaker, & Oudega 6-5-1753,

   3.

   Sjoerdje Reinders (bij huw. Wiebes), *Opeinde

   Kinderen: * Nieuwehorne/~Oudehorne: Seykke en Vroukje, 1756, Klaas, 1758,
   Tjeijtske, 1761.   4.

   Klaas Eelkes, * Oudega, + na 1749, wagenmaker, & Oudega 25-2-1725,

   5.

   Sietske Jans, ~Nijega 5-4-1706

   Kinderen ~Oudega: Eeltje, 1726, Sytze, 1734, Antie, 1738 + 1739, Jan, 1742,
   Jouke, 1745, Sjouke, 1749.   10.

   Jan Annes, ~Nijega 4-2-1677, + ca. 1714, & 2) Trijntje Annes (& 2) Heine
   Sipckes), &. ca. 1704,

   11.

   Wytske Wilts, ~Opeinde 22-10-1682, + ca. 1708.

   Kinderen ~Oudega: Auckje, 1702, Anne, 1705, Sietske, 1706, Wyts, 1708 (en
   uit 2e huw: Antje, 1711, Aath, 1712 en Jancke, 1714)   20.

   Anne Wybes,* Opeinde ca. 1635, ~Nijega mei 1687, + Nijega 1694-98,
   landbouwer, dorpsrechter, ontvanger en gortmaker, & Opeinde 31-3-1661,

   21.

   Sytse Wisses, * ca. 1630, ~Opeinde 17-9-1648, + na 1705, & 1) Oudega
   24-12-1654, Liebe Eintjes

   22.

   Wilt Jouckes, &


   23.

   Auckje Eintes.   vr. groet,

   Evert de Jonge
   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   ----------------------------------------------------------------------------
   ----   Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 9.0.872 / Virusdatabase: 271.1.1/3353 - datum van uitgifte: 01/01/11

   20:34:00   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
   __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature
   database 5752 (20110101) __________

   The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

   http://www.eset.com
   __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature
   database 5752 (20110101) __________

   The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

   http://www.eset.com
  • Show all 7 messages in this topic