Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51394RE: [Friesland-genealogy] Re: Tjessinga/Tjessema

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Jan 1, 2011
   Klaas, Irene,   Gezien het feit dat Klaas Tjessema bij zijn huwelijk afkomstig was van
   Grouw, lijkt onderstaande doop me die van de oudste zoon van Klaas Dirks
   Tjessema en Pietje Hornstra.   Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1761

   Dopeling: Durk

   Gedoopt op 17 mei 1761 in Grouw

   Kind van Klaas Dirks Tjissema en niet genoemde moeder   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens klaaspera
   Verzonden: vrijdag 31 december 2010 18:54
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Tjessinga/Tjessema

   Hallo Irene,

   De probleemstelling is mij niet helemaal duidelijk. Hoe weet jij zo zeker,
   dat Dirk Klazes Tjessema een zoon is van Klaas Dirks Tjessema en Pytertje
   Lykles Hornstra? Je hebt zijn doop niet kunnen vinden en bij de twee
   huwelijken heb je enige twijfel. Heb jij misschien een overlijdensakte van
   hem gevonden, of blijkt het uit de namen van de kinderen van Dirk?

   Een doop of geboorte van Dirk Klazes Tjessema heb ik ook niet kunnen vinden.
   Het is wel heel waarschijnlijk, dat het bij het huwelijk van Dirk Tjessema
   en Aaltje Lelystra om een familielid gaat van Klaas Dirks Tjessema. Daarvoor
   zijn twee aanwijzingen: de bruidegom komt ook uit Bolsward en hij oefent
   hetzelfde beroep als zijn vader uit: chirurgijn. Jij vermeldt in jouw mail
   de ondertrouwversie van dat huwelijk. Er is echter ook nog een trouwversie:

   Bolsward, huwelijken 1783
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juni 1783
   Man : Durk Tjessema afkomstig van Bolsward
   Vrouw : Aaltje Halbertus Lelystra afkomstig van Scharnegoutum
   Opmerking : mr. chirurgijn

   Gestandaardiseerde namen: DIRK en AALTJE ALBERTS

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1777-1811
   Inventarisnr.: DTB 145

   Verder zou ik ook gaan zoeken naar spellingvarianten van de voor- en
   achternaam. Zo vond ik een kind van Klaas en Pytertje, waarbij de ouders
   heel anders worden genoemd:

   Bolsward, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
   Dopeling: Wopke
   Geboren op 4 november 1772 in Bolsward
   Gedoopt op 24 november 1772 in Bolsward
   Kind van Claas Tjesma en Pitje Horenstra

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Dopeling : WOPKE of WOPKJE
   Vader : KLAAS
   Moeder : PIETJE

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
   Inventarisnr. : DTB 140

   Tenslotte vond ik het (waarschijnlijke) overlijden van Klaas Tjessema,
   waarbij zijn naam opnieuw als Tjesma wordt gespeld:

   Bolsward overlijden/begraven 1779
   Overleden: Klaas Tjesma
   Datum : 25 oktober 1779

   Ontvangen 16-16-0 wegens kistgeld

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Persoon: KLAAS

   Bron:
   Register van de levering van doodskisten en ontvangen kistgeld 1769-1803
   Weeshuis Bolsward
   Inventarisnr. AWB 283
   Raadpleegbaar Gemeentearchief Bolsward

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , Irene Visser
   <irenejolanda.vandermeulen@...> wrote:
   >
   > Dag,
   >
   > ik kan geen geboorte vinden van onderstaande Dirk Klazes Tjessema.
   > Maar is het mogelijk dat dit 1 en dezefde persoon is?
   > Meer kinderen van Klaas Tjessema en Hornstra huwen in Bolsward.
   > Qua leeftijd kan Dirk ook goed passen?
   >
   > Kan iemand een geboorte vinden? Heb ook al bij vernoemingen gekeken van
   > onderstaand, maar geen aansluiting kunnen vinden.
   >
   > Groetjes Irene.
   >
   >
   >
   > Menaldumadeel, huwelijken 1786
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 oktober 1786 in Dronrijp
   > Man : Dirk Klazes Tjessema afkomstig van Dronrijp
   > Vrouw : Trijntje Cornelis Tjessinga afkomstig van Dronrijp
   >
   > Gestandaardiseerde namen: DIRK KLASES en TRIJNTJE KORNELIS
   >
   > Bolsward, huwelijken 1783
   > Vermelding: Ondertrouw op 23 mei 1783
   > Man : Dirk Tjessema afkomstig van Bolsward
   > Vrouw : Aaltje Halbertus Lelystra afkomstig van Scharnegoutum
   > Opmerking : hij is mr. chirurgijn, aan dezen is een binnengebod toegestaan
   >
   > Gestandaardiseerde namen: DIRK en AALTJE ALBERTS
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic