Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51129re Deinum: Frans Tjebbes

Expand Messages
 • van 't Zet
  Dec 8, 2010
   Hier alle voorouders met zussen en broers,
   Carla.

   Ouders en verdere broers en zussen zijn:

   Tjebbe Pyters Deinum, zoon van Pijtter Tjebbes en Jouckje Sipkes. Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Workum. Tjebbe is overleden op 17-06-1808 in Workum, 78 jaar oud.
   Getuige bij:
   05-10-1788 huwelijk Ate Tjallings van Deinum (ovl. vóór 1802) en Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768) [vader bruid]
   24-01-1796 huwelijk Eeuwe Ennes de Vries en Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802) [vader bruid]
   19-02-1797 doop Grietje Eeuwes de Vries (1797-1849) [grootvader moederszijde]

   Tjebbe trouwde, 35 jaar oud, op 02-02-1766 in Workum met Maike Stinna Franses de Boer, 23 jaar oud. Maike is een dochter van Frans Rinkes de Boer en Fokeltje Eeuwes Glastra. Zij is gedoopt op 18-03-1742 in Workum. Maike is overleden op 10-08-1815 in Workum, 73 jaar oud.
   Kinderen van Tjebbe en Maike:
   1 Joukje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 23-08-1767 in Workum. Joukje is overleden op 26-07-1834 in Workum, 66 jaar oud. Joukje trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1798 in Workum met Jan Feddes van der Stag. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1798 in Workum. Jan is overleden vóór 1834.
   2 Fokeltje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 27-11-1768 in Workum. Fokeltje:
   (1) trouwde, 19 jaar oud, op 05-10-1788 in Workum met Ate Tjallings van Deinum. Bij het burgerlijk huwelijk van Fokeltje en Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Tjalling Ates en Tjebbe Pyters Deinum (1730-1808) [vader bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-10-1788 in Workum. Ate is overleden vóór 1802.
   (2) trouwde, 33 jaar oud, op 21-02-1802 in Workum met Eeuwe Ennes de Vries, nadat zij op 21-02-1802 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-02-1802 in Workum. Eeuwe is weduwnaar van Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802), met wie hij trouwde op 24-01-1796, zie (3).
   3 Rigtje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 17-07-1771 in Workum. Rigtje is overleden vóór 1802, ten hoogste 31 jaar oud. Rigtje trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1796 met Eeuwe Ennes de Vries. Bij het burgerlijk huwelijk van Rigtje en Eeuwe was de volgende getuige aanwezig: Tjebbe Pyters Deinum (1730-1808) [vader bruid]. Eeuwe trouwde later op 21-02-1802 in Workum met Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768), zie (2).
   4 Pieter Tjebbes Deinum, geboren op 18-10-1775 in Workum. Hij is gedoopt op 19-11-1775 in Workum. Pieter is overleden vóór 1779, ten hoogste 4 jaar oud.
   5 Pieter Tjebbes Deinum, geboren op 09-06-1779 in Workum. Hij is gedoopt op 11-06-1779 in Workum. Pieter is overleden op 07-08-1818 in Workum, 39 jaar oud. Pieter:
   (1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1805 in Workum met Nantje Ysbrands, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-10-1805 in Workum. Nantje is geboren op 05-08-1778 in Workum, dochter van IJsbrand Klases en Hipke Sikkes. Zij is gedoopt op 16-09-1778 in Workum. Nantje is overleden in 1810 in Workum, 31 of 32 jaar oud.
   (2) trouwde, 32 jaar oud, op 23-08-1811 in Bolsward met Wypkje Simons de Haas, 26 jaar oud. Wypkje is geboren op 25-10-1784 in Bolsward, dochter van Simon Ages de Haas en Imkje Cornelis Heineman. Zij is gedoopt op 18-11-1784 in Bolsward. Wypkje is overleden op 02-08-1847 in Workum, 62 jaar oud. Wypkje trouwde voorheen op 12-05-1804 in Bolsward met Jochem Willems Muurling (geb. 1782).
   6 Frans Tjebbes Deinum, geboren op 30-01-1783 in Workum. Hij is gedoopt op 16-02-1783 in Workum. Frans is overleden op 04-07-1837 in Workum, 54 jaar oud. Frans:
   (1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-10-1805 in Workum met Lolkje Lolles de Boer, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-10-1805 in Workum. Lolkje is geboren op 29-06-1783 in Ferwoude, dochter van Lolle Klases en Peerk Ynzes. Zij is gedoopt op 06-07-1783 in Ferwoude/Gaast. Lolkje is overleden op 08-09-1810 in Gaast, 27 jaar oud.
   (2) trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1814 in Workum met Trijntje Jacobs Zwart, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-12-1786 in Sloten, dochter van Jacob Wigles Zwart en Geerje Eises. Zij is gedoopt op 07-01-1787 in Sloten. Trijntje is overleden op 08-04-1858 in Workum, 71 jaar oud.


   en de grootouders met gezin:

   Pijtter Tjebbes is geboren op 17-08-1692 in Deinum, zoon van Tjebbe Gerbens en Fetje (Tetje) Jans. Hij is gedoopt op 21-08-1692 in Deinum. Pijtter is overleden vóór 1749, ten hoogste 57 jaar oud. Pijtter trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1716 in Workum met Jouckje Sipkes, nadat zij op 09-02-1716 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
   Kinderen van Pijtter en Jouckje:
   1 Andries Pijters. Hij is gedoopt op 05-12-1718 in Workum.
   2 Setske Pijtters. Zij is gedoopt op 05-03-1721 in Workum. Setske is overleden vóór 1727, ten hoogste 6 jaar oud.
   3 Sipke Pyters Deinum. Hij is gedoopt op 01-11-1722 in Workum. Sipke is overleden vóór 1782, ten hoogste 60 jaar oud. Sipke trouwde in Workum met Eelk Martens, nadat zij op 11-10-1755 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Eelk is overleden vóór 1782.
   4 Niet genoemd Tjebbes. Zij is gedoopt op 08-12-1724 in Workum.
   5 Setske Pijtters. Zij is gedoopt op 29-06-1727 in Workum.
   6 Tjebbe Pyters Deinum. Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Workum. Tjebbe is overleden op 17-06-1808 in Workum, 78 jaar oud.
   Getuige bij:
   05-10-1788 huwelijk Ate Tjallings van Deinum (ovl. vóór 1802) en Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768) [vader bruid]
   24-01-1796 huwelijk Eeuwe Ennes de Vries en Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802) [vader bruid]
   19-02-1797 doop Grietje Eeuwes de Vries (1797-1849) [grootvader moederszijde]

   Tjebbe trouwde, 35 jaar oud, op 02-02-1766 in Workum met Maike Stinna Franses de Boer, 23 jaar oud. Maike is een dochter van Frans Rinkes de Boer en Fokeltje Eeuwes Glastra. Zij is gedoopt op 18-03-1742 in Workum. Maike is overleden op 10-08-1815 in Workum, 73 jaar oud.
   7 Kornelis Pieters Deinum. Hij is gedoopt op 17-04-1735 in Workum. Kornelis is overleden op 09-06-1806 in Workum, 71 jaar oud. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 18-06-1764 in Workum met Ietje Harmens.

   en de overgrootouders:

   Tjebbe Gerbens. Tjebbe is overleden vóór 1732. Tjebbe:
   (1) trouwde op 12-04-1684 in Leeuwarden met Fetje (Tetje) Jans, nadat zij op 12-04-1684 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Fetje is overleden vóór 1723.
   (2) trouwde op 17-01-1723 in Pingjum met Setske Pijters. Setske ging later in ondertrouw op 31-08-1732 in Pingjum/Zurich met Hein Rimmerts.
   Kinderen van Tjebbe en Fetje:
   1 Gerben Tjebbes, geboren vóór 1686. Gerben trouwde, minstens 24 jaar oud, op 02-11-1710 in Workum met Doetje Sjoerds, nadat zij op 19-10-1710 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
   2 Jan Tjebbes, geboren vóór 1686. Jan ging in ondertrouw, minstens 27 jaar oud, op 01-01-1713 in Hindeloopen met Jel Feites.
   3 Trijntje Tjebbes, geboren op 08-04-1688. Zij is gedoopt op 13-04-1688 in Deinum. Trijntje is overleden vóór 1694, ten hoogste 6 jaar oud.
   4 Pijtter Tjebbes, geboren op 17-08-1692 in Deinum. Hij is gedoopt op 21-08-1692 in Deinum. Pijtter is overleden vóór 1749, ten hoogste 57 jaar oud. Pijtter trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1716 in Workum met Jouckje Sipkes, nadat zij op 09-02-1716 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
   5 Trijntje Tjebbes, geboren op 03-08-1694 in Deinum. Zij is gedoopt op 05-08-1694 in Deinum.
   Kinderen van Tjebbe en Setske:
   6 Trijntje Tjebbes. Zij is gedoopt op 14-10-1725 in Witmarsum.
   7 Claas Tjebbes. Hij is gedoopt op 19-01-1727 in Pingjum. Claas is overleden vóór 1729, ten hoogste 2 jaar oud.
   8 Claas Tjebbes. Hij is gedoopt op 11-09-1729 in Pingjum.


   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 5686 (20101208) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   [Non-text portions of this message have been removed]