Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51118Re: Sneuper blog update

Expand Messages
 • hzijlstra
  Dec 8, 2010
   L.S.

   Inmiddels sinds de laatste post deze artikelen toegevoegd:
   - Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010
   - Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland
   - Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum
   - WL3 als scheepsmodel
   - Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar
   - Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân
   - Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots

   Details op http://sneuperdokkum.blogspot.com

   Groetnis,
   Hans
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Rogier Visser <rogier.visser@...> wrote:
   >
   > Mijn overgrootvader, die bij de politiezat, heeft een boekje geschreven over
   > Eije Wijkstra. Misschien interessant, maar de tekst komt nu wel erg
   > gedateerd en niet bijster objectief over.
   >
   > R. Visser - Moord in Viervoud. 1968.
   >
   > Gr
   > Rogier
   >
   >
   > 2010/11/23 hzijlstra <hzijlstra@...>
   >
   > >
   > >
   > > L.S.
   > >
   > > De artikelen van de laatste maand op het Sneuper blog op een rijtje:
   > >
   > > - Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum
   > > - Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797
   > > - Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena
   > > - Hallumer grafstenen blootgelegd
   > > - Gevoel voor tijd
   > > - Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar
   > > - Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar
   > > - Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk
   > > - Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel gehe...
   > > - Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929
   > > - Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien Brantgum/Waaxens
   > > - Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum
   > >
   > > Details op http://sneuperdokkum.blogspot.com
   > >
   > > Groetnis, Hans
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 23 messages in this topic