Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51081Jelsma

Expand Messages
 • backfiremillie
  Dec 2, 2010
  • 0 Attachment
   Hallo,

   Via een vrouwelijke lijn ben ik op het volgende vastgelopen.

   1 Jacob Pieters Jelsma, geboren op 07-12-1774 in Heeg, Wymbritseradeel. Jacob is overleden op 26-08-1826 in Gaasterland, Friesland, Nederland, 51 jaar oud. Jacob trouwde, 20 jaar oud, op 22-03-1795 in Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland met Neeltje Siebrens (Sijbrens, Sybrens) Ferwerda, ongeveer 23 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1772, dochter van Siebren Hilbrands Ferwerda en IJmkjen Greels. Neeltje is overleden op 27-02-1835 in Sloten, Friesland, Nederland, ongeveer 63 jaar oud.
   Kinderen: Akke, Sybren, Pieter, Ymke, Pietje en Jelte.

   Generatie 2 (ouders)
   2 Pijtter Jeltes (Jeltema). Hij is gedoopt op 13-08-1741 in Nijland, Wymbritseradeel. Pijtter is overleden op 05-08-1826 in Wymbritseradeel, Friesland, Nederland, 84 jaar oud.
   Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1767 in Wymbritseradeel, Friesland, Nederland met de ongeveer 26-jarige
   3 Akke (Aukje) Douwes ( of Rijmers?), geboren omstreeks 1741 in Heeg, Wymbritseradeel. Akke is overleden omstreeks 1792 in Heeg, Wymbritseradeel, ongeveer 51 jaar oud.
   Kinderen: Jelte, Riemer, Akke, Jacob, Hotze en Grytje.

   Generatie 3 (grootouders)
   4 Jelte Pytters, geboren in 1706 in Nijland, Wymbritseradeel. Jelte is overleden.
   5 NN
   Kinderen?:Pijtter, Sioukie en Pijtie.

   Met name Jelte Pytters (1706) is nergens terug te vinden op de Tresoar site. Ik heb deze gegevens van een particuliere site.
   Ook kan ik Akke (1741) niet terug vinden.
   Met vernoemingen kom ik er ook niet.

   Wie weet meer? Is er iets te vinden buiten de site van Tresoar?

   Mvg

   Hans
  • Show all 4 messages in this topic