Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51074Re: [Friesland-genealogy] Sierd Gaukes & Griet Foockes

Expand Messages
 • nieuwsgroepen
  Dec 1, 2010
   Wellicht heb je iets aan de Collectie van Pieter Nieuwland ?
   http://www2.tresoar.nl/nieuwland/

   Daar vind je o.a. dit:
   Sierd Gaukes (SIERD GAUKES)
   tr. 1. Nijega 8 mei 1664 Sytske Jans (bdn v Nijega), tr. 2. Grietje
   Fokkes (el.
   1673), tr. 3. Oudega 14 mei 1680 Jatje Tjerks, v Garijp, hij v Nijega,
   ondertr.
   reeds 21 juli 1679, belijd. Oudega 19 mei 1664, won. te Nijega; ki. (ex 2 of
   1): Eelkje, ged. Oudega 24 april 1672, ex 2 (ged. Nijega): Gauke, 29 maart
   1674, Fokje, 24 sept. 1676, ex 3: Elske, 21 aug. 1681, Grietje, ged.
   Opeinde 10
   sept. 1682, Tjerk, ged. Oudega 12 juli 1685

   Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.   Met vriendelijke groeten,

   Sietze Elsinga
   www.elsinga-s.nl

   Uitgaande berichten worden gescand met Kaspersky Internet Security   Op 29-11-2010 18:49, Pieke schreef:
   > Wie o wie heeft nadere in/aanvulling van/over het genoemde echtpaar?
   >
   > Smallingerland, dopen, doopjaar 1673
   > Dopeling: Griet Foockes; Gedoopt op belijdenis op 12 februari 1673.
   > Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder.
   > Opm.: De dopeling is gehuwd met Sierd Gaukes.
   >
   > Ik heb geen flauw idee waar ik moet zoeken. In de trouwaktes van
   > Smalingerland kan ik niets vinden over een huwelijk van Sierd en Griet.
   >
   > Het echtpaar heeft drie kinderen, voor zover ik weet,namelijk:
   > I. Eelk Sierds;
   > Gedoopt op 24 april 1672 in Oudega; Kind van Sierdt Gauckes en niet
   > genoemde moeder.
   > II. Tjerck Sierds;
   > Gedoopt op 12 juli 1685 in Oudega; Kind van Sierd Gaukes en niet
   > genoemde moeder.
   > III. Gauke Tjercks;
   > Gedoopt op 1 oktober 1699 in Sondel; Zoon van Siert Gaukes, jager en
   > niet genoemde moeder.
   >
   > Indien jullie informartie heeft over het echtpaar en over hun- en
   > voorgeslacht houd ik mij aanbevolen. Bij voorbaat mijn dank.
   >
   > Pieke
   >
   >
  • Show all 4 messages in this topic