Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51065Re: [Friesland-genealogy] Huwelijkse bijlagen

Expand Messages
 • Rogier Visser
  Nov 30, 2010
   Bedankt voor de informatie!

   Ik ga dus nu eens proberen om gericht te zoeken op trouwende kleinkinderen
   waarbij de ouders al zijn overleden, omdat daar dan misschien meer staat
   over hun grootouders. De groutouders over wie het gaat zijn beiden al voor
   1811 zijn overleden (ze trouwden in 1747 in Oldeberkoop namelijk, zie mijn
   eerdere vraag over Jan Dirks en Fetje)

   Met vriendelijke groet,
   Rogier Visser


   2010/11/30 Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>

   >
   >
   > Rogier,
   >
   > Op Genlias is onder het kopje Stamboomonderzoek het volgende te vinden
   > m.b.t. de huwelijkse bijlages:
   >
   > �Huwelijksbijlagen.
   >
   > Huwelijksaktes maken een belangrijk deel uit van Genlias. Elke
   > huwelijksakte
   > heeft echter ook huwelijksbijlagen. Dit zijn de bewijsstukken die bruid en
   > bruidegom moesten inleveren om te kunnen trouwen.
   >
   > Zo moest het bruidspaar een afschrift van hun geboorteaktes inleveren, de
   > overlijdensaktes van eventuele overleden echtgenoten en moesten de mannen
   > bewijzen dat ze aan hun dienstplicht voldaan hadden. De huwelijksbijlagen
   > kunnen ook andere stukken bevatten: notari�le aktes van de ouders dat ze
   > toestemming geven voor het huwelijk, verklaringen van onvermogen waardoor
   > het bruidspaar geen leges hoefde te betalen, of overlijdensaktes van de
   > ouders waardoor hun toestemming niet nodig was.
   >
   > In de begintijd van de burgerlijke stand bevatten de huwelijksbijlagen soms
   > ook de overlijdensaktes van de grootouders indien beide ouders waren
   > overleden. Hierdoor zijn de huwelijksbijlagen een waardevolle bron van
   > genealogische informatie.
   >
   > De huwelijksbijlagen zijn te vinden in de grotere gemeentearchieven of in
   > het rijksarchief van de betreffende provincie. In de meeste archieven zijn
   > ze op microfilm te raadplegen. Per plaats staan ze geordend op
   > huwelijksjaar
   > en daarbinnen op aktenummer van de huwelijksaktes. De plaats, het jaar en
   > het aktenummer van de huwelijksakte kunt u in Genlias opzoeken, waarmee u
   > alle gegevens heeft om de huwelijksbijlagen op te vragen.�
   >
   > In het geval dat een man of vrouw huwelijkstoestemming nodig had en
   > zijn/haar vader en/of moeder was al overleden, zul je een overlijdensakte
   > van een ouder van bruid of bruidegom aantreffen. Je kunt dan uitrekenen
   > wanneer die ongeveer moet zijn geboren, want in een overlijdensakte wordt
   > een leeftijd bij overlijden vermeld.
   >
   > Het is niet gebruikelijk dat de geboortedata van de ouders van bruid of
   > bruidegom worden vermeld.
   >
   > Misschien dat in het berichtenarchief van de groep nog wat meer uitleg te
   > vinden is.
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>]
   > Namens Rogier Visser
   > Verzonden: dinsdag 30 november 2010 14:05
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Huwelijkse bijlagen
   >
   >
   > Dag allemaal,
   >
   > Staan er in de huwelijkse bijlagen geboortedata en overlijdensdata
   > (indien van toepassing) van de ouders? En van de grootouders? Vooral
   > naar Dantumadeel en Tietjerksteradeel ben ik benieuwd.
   > In mijn genealogisch onderzoek ben ik nog niet verder gekomen dan
   > internetbronnen afspeuren (vooral allefriezen.nl), maar de bijlagen
   > staan daar dus niet bij. En Google geeft niet veel uitsluitsel
   > hieromtrent.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Rogier Visser
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic