Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51064RE: [Friesland-genealogy] Huwelijkse bijlagen

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Nov 30, 2010
  • 0 Attachment
   Rogier,   Op Genlias is onder het kopje Stamboomonderzoek het volgende te vinden
   m.b.t. de huwelijkse bijlages:   “Huwelijksbijlagen.   Huwelijksaktes maken een belangrijk deel uit van Genlias. Elke huwelijksakte
   heeft echter ook huwelijksbijlagen. Dit zijn de bewijsstukken die bruid en
   bruidegom moesten inleveren om te kunnen trouwen.

   Zo moest het bruidspaar een afschrift van hun geboorteaktes inleveren, de
   overlijdensaktes van eventuele overleden echtgenoten en moesten de mannen
   bewijzen dat ze aan hun dienstplicht voldaan hadden. De huwelijksbijlagen
   kunnen ook andere stukken bevatten: notariële aktes van de ouders dat ze
   toestemming geven voor het huwelijk, verklaringen van onvermogen waardoor
   het bruidspaar geen leges hoefde te betalen, of overlijdensaktes van de
   ouders waardoor hun toestemming niet nodig was.

   In de begintijd van de burgerlijke stand bevatten de huwelijksbijlagen soms
   ook de overlijdensaktes van de grootouders indien beide ouders waren
   overleden. Hierdoor zijn de huwelijksbijlagen een waardevolle bron van
   genealogische informatie.

   De huwelijksbijlagen zijn te vinden in de grotere gemeentearchieven of in
   het rijksarchief van de betreffende provincie. In de meeste archieven zijn
   ze op microfilm te raadplegen. Per plaats staan ze geordend op huwelijksjaar
   en daarbinnen op aktenummer van de huwelijksaktes. De plaats, het jaar en
   het aktenummer van de huwelijksakte kunt u in Genlias opzoeken, waarmee u
   alle gegevens heeft om de huwelijksbijlagen op te vragen.”   In het geval dat een man of vrouw huwelijkstoestemming nodig had en
   zijn/haar vader en/of moeder was al overleden, zul je een overlijdensakte
   van een ouder van bruid of bruidegom aantreffen. Je kunt dan uitrekenen
   wanneer die ongeveer moet zijn geboren, want in een overlijdensakte wordt
   een leeftijd bij overlijden vermeld.

   Het is niet gebruikelijk dat de geboortedata van de ouders van bruid of
   bruidegom worden vermeld.   Misschien dat in het berichtenarchief van de groep nog wat meer uitleg te
   vinden is.   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Rogier Visser
   Verzonden: dinsdag 30 november 2010 14:05
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Huwelijkse bijlagen

   Dag allemaal,

   Staan er in de huwelijkse bijlagen geboortedata en overlijdensdata
   (indien van toepassing) van de ouders? En van de grootouders? Vooral
   naar Dantumadeel en Tietjerksteradeel ben ik benieuwd.
   In mijn genealogisch onderzoek ben ik nog niet verder gekomen dan
   internetbronnen afspeuren (vooral allefriezen.nl), maar de bijlagen
   staan daar dus niet bij. En Google geeft niet veel uitsluitsel
   hieromtrent.

   Met vriendelijke groet,
   Rogier Visser

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic