Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51063Huwelijkse bijlagen

Expand Messages
 • Rogier Visser
  Nov 30, 2010
   Dag allemaal,

   Staan er in de huwelijkse bijlagen geboortedata en overlijdensdata
   (indien van toepassing) van de ouders? En van de grootouders? Vooral
   naar Dantumadeel en Tietjerksteradeel ben ik benieuwd.
   In mijn genealogisch onderzoek ben ik nog niet verder gekomen dan
   internetbronnen afspeuren (vooral allefriezen.nl), maar de bijlagen
   staan daar dus niet bij. En Google geeft niet veel uitsluitsel
   hieromtrent.

   Met vriendelijke groet,
   Rogier Visser
  • Show all 6 messages in this topic