Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

50899RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Oct 28, 2010
   Cor,   Op 13 oktober heb Rein de tekst gegeven van een een geboorteakte uit
   Idaarderadeel van 1846 (blad nr 66).

   Volgens de gegevens op Tresoar zou dat de geboorteakte van een Tjibbe de
   Vries zijn, zoon van Ymkje Klazes de Vries en Ybeltje Tjebbes Ploeg.

   In de akte staat echter:

   ”…. gecompareerd, Ymkje Klazes de Vries, oud negenenzestig jaren,
   arbeidster, wonende te Grouw, welke ons heeft verklaard dat op den zevenden
   dezer maand, des middags ten vijf ure, ten haren huize en in hare
   tegenwoordigheid uit Ybeltje Tjebbes Ploeg, schippersche, echtgenoote van
   Johannes Siersma Vonk, oud vierenveertig jaren, schipper, wonende te Leek,
   doch wegens afwezigheid verhinderd is in persoon zelve de aangifte te doen,
   te Grouw is geboren een kind van het mannelijk geslacht verklarende aan
   hetzelve de voornaam te geven van TJIBBE ….etc etc”   Het gaat hier dus om de geboorteakte van Tjibbe Vonk, zoon van Johannes
   Siersma Vonk en Ybetlje Tjebbes Ploeg.   Ik heb de transcriptiefout bij Tresoar gemeld en het bovenstaande is
   inmiddels in de Tresoar-brongegevens gecorrigeerd, maar uiteraard wordt dat
   pas op de site zichtbaar als er weer een keer ge-update wordt.   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Planet
   Verzonden: donderdag 28 oktober 2010 17:35
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] fam Vonk

   Rein,

   Geen Tjebbe Vonk of iets wat er op lijkt kunnen vinden in
   www.tresoar.nl en in Genlias.
   De info is waarsch. fout.

   Gr.
   Cor

   Subject: [Friesland-genealogy] fam Vonk

   Wie wil er voor mij kijken in het archief van Tresoar naar de tekst van de
   geb. akte van Tjebbe Vonk 7-12-1846 of 1845 in Grouw, zijn ouders ??

   met vr. gr. Rein Wink

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 14 messages in this topic