Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

50894Re: [Friesland-genealogy] Isak Boukes Kuipers/Hincke Heddes

Expand Messages
 • van 't Zet
  Oct 28, 2010
  • 0 Attachment
   En hier nog meer kun je voorlopig vooruit met invoeren.

   Carla

   Yzaak Baukes, zoon van Bauke Pijters en Mareike Ysaaks van der Fuijk. Hij is gedoopt op 15-08-1745 in Birdaard. Yzaak is overleden op 15-06-1795 in Tjerkwerd, 49 jaar oud. Yzaak trouwde, 24 jaar oud, op 17-12-1769 in Sneek met Hinke Hiddes, 31 jaar oud, nadat zij op 02-12-1769 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Hinke is geboren op 11-07-1738 in Heeg, dochter van Hidde Hylkes en Trijntie Douwes. Zij is gedoopt op 13-07-1738 in Heeg. Hinke is overleden op 20-08-1826 in Tjerkwerd, 88 jaar oud.
   Kinderen van Yzaak en Hinke:
   1 Marijke Isaaks Kuipers, geboren op 22-10-1770 in Tjerkwerd. Zij is gedoopt op 28-10-1770 in Tjerkwerd. Marijke is overleden vóór 1775 in Tjerkwerd, ten hoogste 5 jaar oud.
   2 Trijntje Kuipers, geboren op 05-04-1772 in Tjerkwerd. Zij is gedoopt op 12-04-1772 in Tjerkwerd. Trijntje is overleden vóór 1811, ten hoogste 39 jaar oud.
   3 Bauke Isaaks Kuipers, geboren op 28-10-1773 in Tjerkwerd. Hij is gedoopt op 07-11-1773 in Tjerkwerd. Bauke is overleden op 20-03-1821 in Tjerkwerd, 47 jaar oud. Bauke bleef ongehuwd.
   4 Marijke Isaaks Kuipers, geboren op 27-05-1776 in Tjerkwerd. Zij is gedoopt op 09-06-1776 in Tjerkwerd. Marijke is overleden op 27-12-1846 in Tjerkwerd, 70 jaar oud. Marijke trouwde, 31 jaar oud, op 01-11-1807 in Tjerkwerd/Dedgum met Gerryt Taekes Krijtenburg, 24 jaar oud. Gerryt is geboren op 15-03-1783 in Makkum, zoon van Taeke Gerrits Krijtenburg en Pietje Doekles. Hij is gedoopt op 13-04-1783 in Makkum. Gerryt is overleden op 16-07-1851 in Tjerkwerd, 68 jaar oud.
   5 Hidde Isaaks Kuipers, geboren op 17-02-1778 in Tjerkwerd. Hij is gedoopt op 01-03-1778 in Tjerkwerd. Hidde is overleden op 26-05-1832 in Allingawier, 54 jaar oud. Hidde:
   (1) trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1806 in Tjerkwerd met Aaltje Jans Zysling, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 21-12-1782 in Tjerkwerd, dochter van Jan Hanses Zysling en Hipkje (Jipkjen) Jacobs. Zij is gedoopt op 28-12-1782 in Tjerkwerd. Aaltje is overleden op 26-04-1822 in Allingawier, 39 jaar oud.
   (2) trouwde, 46 jaar oud, op 02-10-1824 in Wonseradeel met Martien Ruurds Weidema, 39 jaar oud. Martien is een dochter van Ruurd Feddes Weidema en Yep Ottes Wiersma. Zij is gedoopt op 14-01-1785 in Bolsward. Martien is overleden op 12-03-1853 in Allingawier, 68 jaar oud. Martien is weduwe van Jan Wiebes Miedema (±1752-1823), met wie zij trouwde op 15-07-1820 in Wonseradeel.
   6 Durk Izaaks Kuipers, geboren op 11-08-1780 in Tjerkwerd. Hij is gedoopt op 20-08-1780 in Tjerkwerd. Durk is overleden op 17-04-1825 in Wonseradeel, 44 jaar oud. Durk trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1810 in Tjerkwerd met Saapkje Jarigs Broersma, 20 jaar oud. Saapkje is geboren op 06-05-1790 in Tjerkwerd, dochter van Jarig Willems Broersma en Martentje Piers Kleiterp. Zij is gedoopt op 23-05-1790 in Tjerkwerd. Saapkje is overleden op 03-11-1871 in Dronrijp, 81 jaar oud. Saapkje trouwde later op 07-05-1831 in Wonseradeel met Rintje Tjeerds van der Veer (1792-1833).


   zijn ouders en broers en zussen:

   Bauke Pijters, zoon van Pyter Tomas en Kunske Dirks. Hij is gedoopt op 04-07-1723 in Birdaard. Bauke is overleden op 15-05-1795 in Birdaard, 71 jaar oud. Bauke:
   (1) ging in ondertrouw, 20 of 21 jaar oud, in 08-1744 in Sexbierum met Mareike Ysaaks van der Fuijk. Mareike is een dochter van Ysaak Abrahams van der Fuick en Iemkjen Douwes. Mareike is overleden vóór 1760.
   (2) trouwde, 36 jaar oud, op 27-01-1760 in Dantumawoude met Ytje Johannes. Ytje is overleden vóór 1778.
   (3) trouwde, 55 jaar oud, op 27-09-1778 in Birdaard met Aaltje Tjalles, 28 jaar oud. Aaltje is een dochter van Tjalle Teekes en Ytje Kornelis. Zij is gedoopt op 30-04-1750 in Blija. Aaltje is overleden vóór 1784, ten hoogste 34 jaar oud.
   (4) trouwde, 61 jaar oud, op 14-11-1784 in Birdaard met Grietje Jans de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1759 in Bornwerd. Grietje is overleden op 24-02-1818 in Birdaard, ongeveer 59 jaar oud.
   Kinderen van Bauke en Mareike:
   1 Yzaak Baukes. Hij is gedoopt op 15-08-1745 in Birdaard. Yzaak is overleden op 15-06-1795 in Tjerkwerd, 49 jaar oud. Yzaak trouwde, 24 jaar oud, op 17-12-1769 in Sneek met Hinke Hiddes, 31 jaar oud, nadat zij op 02-12-1769 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Hinke is geboren op 11-07-1738 in Heeg, dochter van Hidde Hylkes en Trijntie Douwes. Zij is gedoopt op 13-07-1738 in Heeg. Hinke is overleden op 20-08-1826 in Tjerkwerd, 88 jaar oud.
   2 Pijter Baukes Bloksma. Hij is gedoopt op 06-04-1749 in Birdaard. Pijter is overleden op 06-10-1826 in Sneek, 77 jaar oud. Pijter trouwde, 31 jaar oud, op 13-08-1780 in Sneek met Geertje Jans Lemstra, nadat zij op 22-07-1780 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is overleden vóór 1826.
   3 Yentie Baukes. Zij is gedoopt op 31-10-1751 in Birdaard. Yentie is overleden na 1811, minstens 60 jaar oud. Yentie trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1774 in Wanswerd met Ytsen Jans Tamminga, 24 jaar oud. Ytsen is een zoon van Jan Ytsens en Baukje Lieuwes. Hij is gedoopt op 17-08-1749 in Wanswerd. Ytsen is overleden op 12-04-1826 in Wanswerd, 76 jaar oud.
   4 Kunske Baukes. Zij is gedoopt op 01-09-1754 in Birdaard. Kunske is overleden na 1811, minstens 57 jaar oud. Kunske trouwde, 20 jaar oud, op 19-03-1775 in Birdaard/Janum met Wytse Benedictus van der Veen.
   5 Dieuwke Baukes. Zij is gedoopt op 04-07-1758 in Birdaard. Dieuwke is overleden op 23-09-1799 in Leeuwarden, 41 jaar oud. Dieuwke trouwde in Leeuwarden met Cornelis Eiberts Jousma, nadat zij op 14-04-1782 in Birdaard/Janum in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren op 09-05-1751 in Leeuwarden, zoon van Eibert Cornelis Jousema en Dieuwke Ruurds Adema. Cornelis is overleden op 20-08-1814 in Leeuwarden, 63 jaar oud.
   Kind van Bauke en Ytje:
   6 Johannes Baukes. Hij is gedoopt op 25-01-1761 in Birdaard.
   Kinderen van Bauke en Aaltje:
   7 Ytje Baukes, geboren op 18-04-1779 in Birdaard. Zij is gedoopt op 19-05-1779 in Birdaard.
   8 Durk Baukes, geboren op 22-09-1782 in Birdaard. Hij is gedoopt op 20-10-1782 in Birdaard.
   Kinderen van Bauke en Grietje:
   9 Dieuwke Baukes de Jong, geboren op 08-03-1786 in Birdaard. Zij is gedoopt op 16-04-1786 in Birdaard.
   10 Johannes Baukes de Jong, geboren op 26-02-1788 in Birdaard. Hij is gedoopt op 06-04-1788 in Birdaard. Johannes is overleden op 07-08-1822 in Birdaard, 34 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1813 in Dantumadeel met Welmoed Bouwes Hiemstra, 24 jaar oud. Welmoed is geboren op 19-09-1788 in Hallum, dochter van Bouwe Dirks Hiemstra en Antje Jacobs. Zij is gedoopt op 02-11-1788 in Hallum. Welmoed is overleden op 30-10-1864 in Birdaard, 76 jaar oud.

   en daar weer de ouders van
   Pyter Tomas, zoon van Tomas Jans en Tjiet (Tietje) Saskers. Hij is gedoopt op 25-07-1697 in Birdaard. Pyter is overleden na 1749 in Birdaard, minstens 52 jaar oud. Pyter trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1722 met Kunske Dirks, ongeveer 23 jaar oud. Kunske is een dochter van Dirk Baukes en Dieuwke Taekes. Zij is gedoopt op 17-12-1699 in Ferwerd.
   Kinderen van Pyter en Kunske:
   1 Dirk Pieters. Hij is gedoopt op 10-05-1722 in Birdaard. Dirk is overleden na 1806 in Birdaard, minstens 84 jaar oud. Dirk begon een relatie met Ynske Geerts.
   2 Bauke Pijters. Hij is gedoopt op 04-07-1723 in Birdaard. Bauke is overleden op 15-05-1795 in Birdaard, 71 jaar oud. Bauke:
   (1) ging in ondertrouw, 20 of 21 jaar oud, in 08-1744 in Sexbierum met Mareike Ysaaks van der Fuijk. Mareike is een dochter van Ysaak Abrahams van der Fuick en Iemkjen Douwes. Mareike is overleden vóór 1760.
   (2) trouwde, 36 jaar oud, op 27-01-1760 in Dantumawoude met Ytje Johannes. Ytje is overleden vóór 1778.
   (3) trouwde, 55 jaar oud, op 27-09-1778 in Birdaard met Aaltje Tjalles, 28 jaar oud. Aaltje is een dochter van Tjalle Teekes en Ytje Kornelis. Zij is gedoopt op 30-04-1750 in Blija. Aaltje is overleden vóór 1784, ten hoogste 34 jaar oud.
   (4) trouwde, 61 jaar oud, op 14-11-1784 in Birdaard met Grietje Jans de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1759 in Bornwerd. Grietje is overleden op 24-02-1818 in Birdaard, ongeveer 59 jaar oud.
   3 Tomas Pijters. Hij is gedoopt op 05-11-1724 in Birdaard.
   4 Tjetske Pijters. Zij is gedoopt op 25-07-1727 in Oenkerk. Tjetske is overleden vóór 1730, ten hoogste 3 jaar oud.
   5 Tjetske Pijters. Zij is gedoopt op 25-11-1730 in Birdaard. Tjetske trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1750 met Eibert Jans.
   6 Diuwke Pijters. Zij is gedoopt op 16-05-1734 in Birdaard. Diuwke is overleden omstreeks 1735, ongeveer 1 jaar oud.
   7 Taeke Pijters Hooghiemstra. Hij is gedoopt op 02-02-1737 in Birdaard. Taeke is overleden op 03-10-1831 in Warnswerd, 94 jaar oud. Taeke bleef kinderloos. Taeke trouwde, 47 jaar oud, op 30-05-1784 in Birdaard met Maartje Gerrits, 39 jaar oud. Maartje is een dochter van Gerrit Harmens en Lijsbeth Cornelis. Zij is gedoopt op 28-03-1745 in Wanswerd. Maartje is overleden op 27-03-1812 in Blija, 66 jaar oud.

   en het oudste gezin wat ik heb
   Tomas Jans is geboren omstreeks 1660 in Birdaard. Tomas is overleden na 1721, minstens 61 jaar oud. Tomas:
   (1) ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 05-03-1685 in Tietjerksteradeel met Sjoukien Dirks, ongeveer 25 jaar oud. Sjoukien is geboren omstreeks 1660 in Oenkerk. Sjoukien is overleden omstreeks 1687 in Birdaard, ongeveer 27 jaar oud.
   (2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1690 met Tjiet (Tietje) Saskers, ongeveer 27 jaar oud. Tjiet is geboren op 15-03-1663 in Oenkerk, dochter van Sasker Ritskes en Trijntje Theunis. Zij is gedoopt op 15-03-1663 in Oenkerk/Giekerk/Wijns. Tjiet is overleden vóór 1720 in Birdaard, ten hoogste 57 jaar oud.
   Kind van Tomas en Sjoukien:
   1 Antje Tomas. Zij is gedoopt op 25-03-1687 in Birdaard. Bij de doop van Antje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Hessels.
   Kinderen van Tomas en Tjiet:
   2 Sioeck (Sjoukje) Tomas. Zij is gedoopt op 01-01-1689 in Birdaard. Sioeck is overleden in 01-1689 in Birdaard, 1 dag oud.
   3 Sioeck (Sjoukje) Tomas. Zij is gedoopt op 06-01-1690 in Birdaard.
   4 Jan Tomas. Hij is gedoopt op 15-02-1693 in Birdaard. Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1718 met Martje Pijters.
   5 Sasker Tomas. Hij is gedoopt op 05-05-1695 in Birdaard.
   6 Pyter Tomas. Hij is gedoopt op 25-07-1697 in Birdaard. Pyter is overleden na 1749 in Birdaard, minstens 52 jaar oud. Pyter trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1722 met Kunske Dirks, ongeveer 23 jaar oud. Kunske is een dochter van Dirk Baukes en Dieuwke Taekes. Zij is gedoopt op 17-12-1699 in Ferwerd.
   7 Trijntje Tomas. Zij is gedoopt op 14-05-1699 in Birdaard. Trijntje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1726 met Sijbe Wijbes. Sijbe is overleden omstreeks 1765 in Birdaard.   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 5569 (20101027) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic