Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

50766Re: [Friesland-genealogy] fam Vonk

Expand Messages
 • Rein Wink
  Oct 14, 2010
  • 0 Attachment
   Nynke ik ga wel zoeken in Amsterdam of er meer is van Tjebbe

   gr rein

   --------------------------------------------------
   From: "nynke van den hooven" <nynkevandenhooven@...>
   Sent: Thursday, October 14, 2010 1:25 PM
   To: "Friesland-genealogy@yahoogroups.com"
   <friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk

   >
   > Rein,
   >
   > Volgens mij komt de informatie over het feit dat Tjebbe Vonk een zoon van
   > Seijtje Jacobs Molenaar zou zijn Internet. Ik vond tenminste een website
   > waarop dat vermeld werd. Mogelijk is er in Amsterdam een foutief jaar
   > genoteerd (of verkeerd gelezen?), want het is wel heel opvallend dat
   > geboortedag en -maand wél overenkomen met deze in Grouw geboren Tjebbe
   > Vonk. misschien was hij schippersknecht aan boord bij Harm Wink?
   >
   > Het is biologisch onmogelijk dat Seijtje Jacobs Molenaar op 5 oktober 1846
   > van een kind beviel en dat twee maanden later wéér deed.
   >
   > Met vriendelijke groet
   > Nynke van den Hooven
   >
   >
   >
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > From: reinart@...
   > Date: Thu, 14 Oct 2010 10:17:22 +0200
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] fam Vonk
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Nynke bedankt voor het zoeken
   >
   > mijn gegevens zijn Harm Wink 3e huw. met Seijtje Jacobs Molenaar, eerder
   > gehuwd met Kerst van Raalte op 30-4-1846.
   >
   > het waren een schippersgezinnen, aan boord leefde ook Tjebbe Vonk
   >
   > Ik vermoede dat het een kind was van Seijtje uit een eerder huwelijk
   >
   > Tjebbe staat in het bevolkingsregister van Amsterdam ingeschreven bij Harm
   > Wink, geb.7-12-1846 in Grouw.
   >
   > de naam Vonk en Ploeg komen nergens in mijn stamboom voor, maar het is wel
   > een schippers gezin.
   >
   > Volgens Sijbout is Seijtje Jacobs Molenaar wel de moeder, maar dat is weer
   > een vraag want ze beviel op 5-10-1846 van een zoon Roelof van Raalte.
   >
   > Ik hoopte dat de akte het vraagstuk kon oplossen.
   >
   > met vr.gr. Rein
   >
   > From: Nynke van den Hooven
   > Sent: Wednesday, October 13, 2010 7:21 PM
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk
   >
   > Rein,
   >
   > Aangezien de naam van de vader voor onderstaande Tjibbe wel heel erg op
   > een
   > vrouwennaam leek (misschien één van de getuigen?), heb ik ook in dit geval
   > de beta-site van familysearch geraadpleegd en en jawel, de vader heet
   > helemaal geen Ymkje Klazes de Vires, maar Johannes Siersma Vonk.
   >
   > ".. gecompareerd, Ymkje Klazes de Vries, oud negenenzestig jaren,
   > arbeidster, wonende te Grouw, welke ons heeft verklaard dat op den
   > zevenden
   > dezer maand, des middags ten vijf ure, ten haren huize en in hare
   > tegenwoordigheid uit Ybeltje Tjebbes Ploeg, schippersche, echtgenoote van
   > Johannes Siersma Vonk, oud vierenveertig jaren, schipper, wonende te Leek,
   > doch wegens afwezigheid verhinderd is in persoon zelve de aangifte te
   > doen,
   > te Grouw is geboren een kind van het mannelijk geslacht verklarende aan
   > hetzelve de voornaam te geven van TJIBBE ..etc etc
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
   > Verzonden: woensdag 13 oktober 2010 18:53
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk
   >
   > Rein,
   >
   > Op Tresoar vind ik wel een Tjibbe de Vries op die datum in 1845, niets in
   > 1846:
   >
   > Geboorteakte Idaarderadeel, 1845
   > Aangiftedatum 9 december 1845, blad nr. 66
   > Tjibbe de Vries, geboren 7 december 1845
   > Zoon van Ymkje Klazes de Vries en Ybeltje Tjebbes Ploeg.
   >
   > Een verdere zoektocht op Tresoar leert dat er noch op 7 december 1845,
   > noch
   > op 7 december 1846, in welke gemeente in Frisland dan ook, een kind met de
   > familienaam Vonk geboren werd.
   >
   > Met vriendelijke groet
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Rein Wink
   > Verzonden: woensdag 13 oktober 2010 10:26
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] fam Vonk
   >
   > Wie wil er voor mij kijken in het archief van Tresoar naar de tekst van de
   > geb. akte van Tjebbe Vonk 7-12-1846 of 1845 in Grouw, zijn ouders ??
   >
   > met vr. gr. Rein Wink
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  • Show all 14 messages in this topic