Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

50764RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk

Expand Messages
 • nynke van den hooven
  Oct 14 4:25 AM
   Rein,

   Volgens mij komt de informatie over het feit dat Tjebbe Vonk een zoon van Seijtje Jacobs Molenaar zou zijn Internet. Ik vond tenminste een website waarop dat vermeld werd. Mogelijk is er in Amsterdam een foutief jaar genoteerd (of verkeerd gelezen?), want het is wel heel opvallend dat geboortedag en -maand w�l overenkomen met deze in Grouw geboren Tjebbe Vonk. misschien was hij schippersknecht aan boord bij Harm Wink?

   Het is biologisch onmogelijk dat Seijtje Jacobs Molenaar op 5 oktober 1846 van een kind beviel en dat twee maanden later w��r deed.

   Met vriendelijke groet
   Nynke van den Hooven   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   From: reinart@...
   Date: Thu, 14 Oct 2010 10:17:22 +0200
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] fam Vonk


   Nynke bedankt voor het zoeken

   mijn gegevens zijn Harm Wink 3e huw. met Seijtje Jacobs Molenaar, eerder gehuwd met Kerst van Raalte op 30-4-1846.

   het waren een schippersgezinnen, aan boord leefde ook Tjebbe Vonk

   Ik vermoede dat het een kind was van Seijtje uit een eerder huwelijk

   Tjebbe staat in het bevolkingsregister van Amsterdam ingeschreven bij Harm Wink, geb.7-12-1846 in Grouw.

   de naam Vonk en Ploeg komen nergens in mijn stamboom voor, maar het is wel een schippers gezin.

   Volgens Sijbout is Seijtje Jacobs Molenaar wel de moeder, maar dat is weer een vraag want ze beviel op 5-10-1846 van een zoon Roelof van Raalte.

   Ik hoopte dat de akte het vraagstuk kon oplossen.

   met vr.gr. Rein

   From: Nynke van den Hooven
   Sent: Wednesday, October 13, 2010 7:21 PM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk

   Rein,

   Aangezien de naam van de vader voor onderstaande Tjibbe wel heel erg op een
   vrouwennaam leek (misschien ��n van de getuigen?), heb ik ook in dit geval
   de beta-site van familysearch geraadpleegd en en jawel, de vader heet
   helemaal geen Ymkje Klazes de Vires, maar Johannes Siersma Vonk.

   ".. gecompareerd, Ymkje Klazes de Vries, oud negenenzestig jaren,
   arbeidster, wonende te Grouw, welke ons heeft verklaard dat op den zevenden
   dezer maand, des middags ten vijf ure, ten haren huize en in hare
   tegenwoordigheid uit Ybeltje Tjebbes Ploeg, schippersche, echtgenoote van
   Johannes Siersma Vonk, oud vierenveertig jaren, schipper, wonende te Leek,
   doch wegens afwezigheid verhinderd is in persoon zelve de aangifte te doen,
   te Grouw is geboren een kind van het mannelijk geslacht verklarende aan
   hetzelve de voornaam te geven van TJIBBE ..etc etc

   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven

   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
   Verzonden: woensdag 13 oktober 2010 18:53
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] fam Vonk

   Rein,

   Op Tresoar vind ik wel een Tjibbe de Vries op die datum in 1845, niets in
   1846:

   Geboorteakte Idaarderadeel, 1845
   Aangiftedatum 9 december 1845, blad nr. 66
   Tjibbe de Vries, geboren 7 december 1845
   Zoon van Ymkje Klazes de Vries en Ybeltje Tjebbes Ploeg.

   Een verdere zoektocht op Tresoar leert dat er noch op 7 december 1845, noch
   op 7 december 1846, in welke gemeente in Frisland dan ook, een kind met de
   familienaam Vonk geboren werd.

   Met vriendelijke groet
   Nynke van den Hooven

   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Rein Wink
   Verzonden: woensdag 13 oktober 2010 10:26
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] fam Vonk

   Wie wil er voor mij kijken in het archief van Tresoar naar de tekst van de
   geb. akte van Tjebbe Vonk 7-12-1846 of 1845 in Grouw, zijn ouders ??

   met vr. gr. Rein Wink

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 14 messages in this topic