Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

50574Jaatje Joukes van Koudum

Expand Messages
 • lemsterka
  Aug 25, 2010
  • 0 Attachment
   Beste medespeurders,

   Op 17-02-1782 meldt zicht te West-Zaandam bij de doopsgezinde gemeente:
   Jaatje Joukes komende van Koudum. Ze is in Zaandam gehuwd met Willem Gijsbertsz. Verdam.
   Zoals ook niet te verwachten was vond ik haar niet in het doopboek van Koudum bij Tresoar.
   Wie weet wie de ouders waren van Jeetje of waar ik ze zou kunnen vinden.

   Bij voorbaat dank,

   Reinder Kakes
  • Show all 5 messages in this topic