Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5043Re: [Friesland-genealogy] Newcomer

Expand Messages
 • H.J. Dijkstra
  Jun 10, 2001
   Een Grietman/Ambtenaar van de Burgerlijke Stand is een persoon die beide
   functies; namelijk van Grietman en van Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
   uitoefent. Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand is een functie die formeel
   helemaal losstaat van andere functies binnen een gemeente. Een AvdBS is in
   zijn functioneren uitsluitend verantwoording schuldig aan het Openbaar
   Ministerie. Een AvdBS hoeft ook niet in dienst te zijn van een gemeente,
   doch is het meestal wel.

   Is het nu helder ?

   mvg

   Henk Dijkstra uit Helmond.

   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Frank and Annechien" <vanthien@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: zondag 10 juni 2001 2:06
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Newcomer


   > Henk Dijkstra uit Helmond schreef:
   > >Een grietenij is/was een van de 30 plattelandsgemeenten in Friesland.
   > >Er waren namelijk 11 steden (elfstedentocht !!) en 30 grietenijen.
   vandaar
   > >ook de uitdrukking: op zijn elf en dertigst, als we bedoelen dat iets
   > >langzaam gaat.
   > >De burgemeester van zo'n plattelandsgemeente heette ook wel de Grietman.
   >
   > Bedankt voor de uitleg, Henk.
   > Da's vlug, en ik dacht dat alle Friesen op bed zouden liggen!
   > Dus, als ik het goed van je begrijp, de steden waren onafhankelijk van de
   > grietenijen, and vice versa?
   >
   > Ik keek net nog even naar een paar van die teksten die ik heb, en ik zie
   ook
   > de woorden grieteng en grietend. Allemaal hetzelfde als Grieternij?
   > Is gemeente wel een goede vertaling, of zou district of arrondissement een
   > betere term zijn?
   >
   > "In het jaar Een duizend acht honderd tweeënveertig, den eersten der maand
   > April, is voor ons Jonkheer Meerten Pieter Benjamin Johan Vegelen van
   > Maerbergen Grietman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der grieteng
   > Haskerland Provincie Vriesland gecompareerd: etc. etc. etc.
   >
   > "Grietman Ambtenaar" is deze jonkheer dan een klerk van de burgemeester,
   of
   > is de klerk ook de burgemeester?
   >
   > Sorry dat ik zo picky ben, maar ik wil niet alleen een vreemde
   woordenlijst
   > bij mijn stamboom indoen, maar voor mijn eigen kinderen, en een serie
   andere
   > familieleden, wil ik het hele verhaal ook in het Engels produceren. En
   als
   > het kan wil ik het wel accuraat doen.
   >
   > Nogmaals bedankt,
   >
   > Frank van Thienen
   > Vernon, BC Canada
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Show all 10 messages in this topic