Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5040Re: [Friesland-genealogy] Newcomer

Expand Messages
 • Onno Elgersma
  Jun 10, 2001
   Beste Frank,
   In de Encyclopedie van Friesland (1958) wordt van een grietenij gezegd dat
   het sinds de 12e eeuw de voorgangster is van de huidige plattelandsgemeente
   eerst al rechtseenheid en later ook als bestuurlijke eenheid. In de Franse
   tijd kwam het einde als rechtsorgaan en met de Gemeentewet van 1851 werd de
   grietenij gemeente en de grietman burgemeester. In het Engels zou je dus
   moeten spreken van municipality en mayor.
   Wat de tekst van de akte betreft, waarschijnlijk staat er: Jonkheer Meester
   Pieter Benjamin Johan Vegilin van Claerbergen, Grietman, Ambtenaar van den
   Burgerlijken Stand der grietenij Haskerland, Provincie Friesland. De komma's
   zijn in dit verband belangrijk! Ook heden ten dage is de burgemeester tevens
   ambtenaar van de burgerlijk stand en treedt als zodanig vaak op bij het
   huwelijk van bijzondere personen, bij voorbeeld vorstelijk personen of zijn
   eigen familieleden.
   In het boek Haskerlan (Fryske Akademy 1990) is een heel hoofdstuk gewijd aan
   de familie Vegelin van Claerbergen, waarvan ongeveer 10 pagina's gaan over
   Pieter Benjamin Johan. Een zin daaruit: "Na bijna negen jaar grietman van
   Haskerland te zijn geweest diende Vegilin in 1843 zijn ontslag in, dat hem
   door de Koning eervol werd verleend."
   Dit als aanvulling op de opmerkingen van Henk, Anna, Hilbrand en Tjerk.

   Onno Elgersma
   ----- Original Message -----
   From: Frank and Annechien <vanthien@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, June 10, 2001 2:06 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Newcomer


   > Henk Dijkstra uit Helmond schreef:
   > >Een grietenij is/was een van de 30 plattelandsgemeenten in Friesland.
   > >Er waren namelijk 11 steden (elfstedentocht !!) en 30 grietenijen.
   vandaar
   > >ook de uitdrukking: op zijn elf en dertigst, als we bedoelen dat iets
   > >langzaam gaat.
   > >De burgemeester van zo'n plattelandsgemeente heette ook wel de Grietman.
   >
   > Bedankt voor de uitleg, Henk.
   > Da's vlug, en ik dacht dat alle Friesen op bed zouden liggen!
   > Dus, als ik het goed van je begrijp, de steden waren onafhankelijk van de
   > grietenijen, and vice versa?
   >
   > Ik keek net nog even naar een paar van die teksten die ik heb, en ik zie
   ook
   > de woorden grieteng en grietend. Allemaal hetzelfde als Grieternij?
   > Is gemeente wel een goede vertaling, of zou district of arrondissement een
   > betere term zijn?
   >
   > "In het jaar Een duizend acht honderd tweeënveertig, den eersten der maand
   > April, is voor ons Jonkheer Meerten Pieter Benjamin Johan Vegelen van
   > Maerbergen Grietman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der grieteng
   > Haskerland Provincie Vriesland gecompareerd: etc. etc. etc.
   >
   > "Grietman Ambtenaar" is deze jonkheer dan een klerk van de burgemeester,
   of
   > is de klerk ook de burgemeester?
   >
   > Sorry dat ik zo picky ben, maar ik wil niet alleen een vreemde
   woordenlijst
   > bij mijn stamboom indoen, maar voor mijn eigen kinderen, en een serie
   andere
   > familieleden, wil ik het hele verhaal ook in het Engels produceren. En
   als
   > het kan wil ik het wel accuraat doen.
   >
   > Nogmaals bedankt,
   >
   > Frank van Thienen
   > Vernon, BC Canada
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
  • Show all 10 messages in this topic