Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5027Re: [Friesland-genealogy] Steenhovius Postma

Expand Messages
 • Sietske Hoogerhuis
  Jun 5, 2001
   Pieke,

   je kunt in elk geval beginnen met het "Repertorium van Nederlandse
   predikanten" van F.A.van Lieburg na te slaan. Dat is het meest recente
   overzicht van Nederlandse predikanten. Het is verschenen als bijlage bij
   zijn dissertatie: "Profeten en hun vaderland" (1996), en als je een beetje
   behoorlijke bibliotheek in de buurt hebt, kun je er vast wel aankomen. Ook
   in veel archieven is het te vinden. Je vind er alle gegevens (voor zover
   bekend) over de predikanten in, dus geboorte, studieplaats, plaatsen waar ze
   beroepen zijn, emeritaat, sterfdatum en de data. Dus een heel goed startpunt
   voor verder onderzoek. Het proefschrift zelf is ook zeer boeiend.
   Verder is er erg veel (oudere) naslagliteratuur over predikanten, ook vaak
   op archieven aanwezig.
   Dat hij de naam Steenhovius draagt, duidt erop dat hij afkomstig was uit
   Steenhoven. Het was gebruikelijk voor predikanten om zich zo te noemen, naar
   hun plaats van herkomst. En de alumnilijsten van universiteiten bieden ook
   vaak aanwijzingen. Je hebt grote kans dat hij in Franeker gestudeerd heeft.

   Met vriendelijke groet,

   Sietske
   Hoofddorp, Netherlands

   sietske.hoogerhuis@...

   Op zoek naar / Searching for
   HOOGERHUIS, GROTJOHAN(N), ZEIJLEMAKER, ALBERTSMA, TICHELAAR, CONRADI,
   BOKENSCHUTS

   ----- Original Message -----
   From: "Pieke & Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh." <schabeek@...>
   To: "Genealogy, Friesland" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, June 05, 2001 4:27 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Steenhovius Postma


   L.S.

   Wie heeft informatie over de heer 'Petrus Steenhovius Postma', naar mijn
   gegevens zou hij hij predikant zijn geweest te Wijns en is overleden te
   Giekerk op 5 mrt. 1753. Tevens was hij gehuwd geweest met 'Beitske
   Rinses Reitsma'.
   Alle gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht zijn van harte
   welkom, bij voorbaat mijn dank.
  • Show all 2 messages in this topic