Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

50061Sneuper blog update

Expand Messages
 • hzijlstra
  May 20 5:35 AM
   L.S.

   Nieuw op het Sneuper blog deze maand:
   - Journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
   - Sneuper Douwe Zwart uitgezwaaid bij Streekarchief
   - De voormalige Stichting Geslachten Zijlstra
   - Vrienden van De Sukerei
   - Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy op bezoek in Dokkum
   - Criminele sententies en bewijsmateriaal in dossiers
   - Molenweekend Dongeradeel
   - Boek De oorlog een gezicht gegeven uitgereikt
   - Wolf gevangen in Friesland in 1596

   http://sneuperdokkum.blogspot.com/

   Groetnis, Hans
  • Show all 23 messages in this topic