Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4995Re: pieter haarsma

Expand Messages
 • jdebeer2000@yahoo.com
  May 25 10:19 PM
  • 0 Attachment
   0043. Haarsma, Pieter M 45y M Holland Beckum
   0044. Haarsma, D. P. F 46y M Holland Beckum
   0045. Haarsma, M. F 11y Holland Beckum
   0046. Haarsma, B. M 15y Holland Beckum
   0047. Haarsma, Dirkje M 9y Holland Beckum
   0048. Haarsma, Klaasje M 11y Holland Beckum
   0049. Haarsma, Dirk M 5y Holland Beckum

   --------


   Haarsma, Pieter

   Holland

   Beckum

   16 Mar 1893

   45y

   M

   M

   Ship name -Spaarndam

   Rotterdam, South Holland, The Netherlands

   ------------

   This came from the ellis island site.

   Regards

   John De Beer

   I am having trouble with my email to this site but you can email me
   at jdebeer@...


   --- In Friesland-genealogy@y..., "J. Hendriks" <jan.hendriks@c...>
   wrote:
   > Beste Vrienden,
   > Onlangs was ik op zoek naar de voorouders van Pieter Haarsma, die
   samen met zijn vrouw Dirkje Bouma en hun kinderen in 1893 naar Iowa
   in de USA
   > emigreerden. Behoorlijk veel van die voorouders heb ik kunnen
   achterhalen en ik ben ook in contact met kleinkinderen van deze
   familie. Zie ook onderstaande
   > kwartierstaat.
   > Deze Pieter Haarsma is volgens mijn gegevens een oom van Pieter
   Haarsma, die getrouwd was met Antje Groen en die ook naar Iowa
   emigreerde, ik weet alleen
   > nog niet wanneer dat gebeurde.
   > Ik zoek nu genealogen, die met dezelfde familie bezig zijn en die
   bovendien over documenten beschikken, die op deze familie betrekking
   hebben, zoals
   > foto's, bidprentjes enz.
   > Mijn gegevens zijn uiteraard beschikbaar.
   > Bovendien zoek ik naar een relatie tussen deze Haarsma's en de
   Haarsma's uit Gaasterland. Wie?
   > vr.gr.
   > Jan Hendriks
   >
   > 1 Pieter HAARSMA.
   > Pieter werd geboren in Herbayum op 19 dec 1847. , overleed in
   Orange City Iowa op 17 dec 1921 en werd begraven in West Lawn
   Cemetary Orange City Iowa.
   > Hij huwde Dirkje Dirks BOUMA, op 8 mei 1873 in Barradeel.
   > 2 Hendrick Pieters HAARSMA.
   > Hendrick Pieters werd geboren in St. Annaparochie op 19 jan 1821.
   > Hij huwde Bauckje Franzes TILSTRA, op 5 jun 1847 in Franekeradeel.
   > 3 Bauckje Franzes TILSTRA.
   > Bauckje Franzes werd geboren in Minnertsga op 12 jan 1826. ,
   overleed in Barradeel op 24 feb 1861.
   > 4 Pieter Pieters HAARSMA.
   > Pieter Pieters werd geboren in St. Annaparochie op 17 feb 1786. ,
   overleed in Het Bildt op 5 dec 1832.
   > Hij huwde Rikje Hendriks WALDIJK, op 10 mei 1818 in Het Bildt.
   > 5 Rikje Hendriks WALDIJK.
   > Rikje Hendriks werd geboren in Leeuwarden in 1795. , overleed in
   Het Bildt op 22 sep 1869.
   > 6 Frans Baukes TILSTRA
   > overleed voor 1847.
   > Hij huwde Akke Jurjens HAMER.
   > 7 Akke Jurjens HAMER.
   > overleed voor 1847.
   > 8 Pieter Pieters HAARSMA.
   > Pieter Pieters werd geboren in St. Annaparochie op 6 jun 1762. ,
   overleed in St. Annaparochie op 1 jul 1825.
   > Hij huwde Jantje Gijsbers KUIPERS, op 29 mei 1785 in St.
   Annaparochie.
   > 9 Jantje Gijsbers KUIPERS. J
   > antje Gijsbers werd geboren in St. Annaparochie op 22 dec 1765. ,
   overleed in St. Annaparochie op 6 feb 1845.
   > 10 Hendrik Hendriks WALDIJK.
   > Hij huwde Tjitske TANGA / TARRAGA.
   > 11 Tjitske TANGA / TARRAGA.
   > 12 Bauke Hilkes TILSTRA.
   > 14 Jurjen Johannes HAMER.
   > Hij huwde Antje GERBENS.
   > 15 Antje GERBENS.
   > 16 Pieter Pieters HAARSMA.
   > Pieter Pieters werd geboren in St. Annaparochie in 1736. , overleed
   in St. Annaparochie in 1766.
   > Hij huwde Rientje LIEBBES, op 17 mei 1761 in St. Annaparochie.
   > 17 Rientje LIEBBES.
   > Rientje werd geboren in Cornjum in 1740.
   > 18 Gijsbert Martens KUIPERS.
   > Hij huwde Trijntje JANSMA.
   > 19 Trijntje JANSMA.
  • Show all 2 messages in this topic