Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

49736Re: Lykle Hendriks (Helmes) 1777 - 1831

Expand Messages
 • Liekele
  Apr 8 1:31 AM
   ...ik ontvang nog steeds geen dagelijkse update!
   Wat doe ik fout? Sta ik op een zwarte lijst?

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Liekele" <lhel@...> wrote:
   >
   >
   > Hallo!
   > om de een of andere reden heb ik, ontdek ik nu pas..., niet meer de dagelijks emails van deze groep ontvangen. Daarom ook niet gereageerd op jullie mails. Sorry. Ik heb bij Edit membership boel weer gesaved en hopelijk ontvang ik ze nu wel weer...
   >
   > Ver terug. Ja geeft altijd een kick om oudere data te vinden ook al betreft het z.g. uitlopers in je stamboom. Voorbeeld:
   > Taetske Uytzes (261), gehuwd met Ybe/Ebe Wybes, was een d/v Oets/Uytse Heintses(522) en Gaitske Brugts. Oets op zijn beurt was
   > een z/v Heintso Jans (1044) en Teetske/Taetske Uytses Beetsius. Ja en dan schiet je zo een paar generaties terug bij de Beetsiussen.
   > Zij, deze Teetske, is een d/v Utze Sjoerds B. ("Odolphus Suffridi B." vlgs de mode van toen. Deze Beetsius was o.a. dorpsrechter gerecht Opsterland. Z/v Sjoerd Alles Beetsius(4180) en Taets Ypes Wiarda. En Wiarda is de link naar Ridder Keimpe Doeckeszn Martena (33450) overleden 1538. Dat leidt uiteindelijk naar de mij oudst bekende Martena: Sytse Martena(535200), overl. in 1424 en gehuwd met Rinsck Jarichdr Metzelwier.(En vandaar dat ik mijn vrouw wel eens als "Reensck" aanspreek).
   > Een klein deeltje friese adel in mijn aderen.
   > Dat geeft een kick..
   >
   >
   > Groeten,
   >
   > Liekele Lieuwes Helmus
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Janny van der Meer- de Vries <muziekfr2nl@> wrote:
   > >
   > > Hallo Liekele
   > > Volgens mij is er misscien een verwijzing in je kwartierstaat op blz 26 nr 1092 en nr 1093 dat verwijst weer naar nr 546 en op bladzijde 29 nr 2094
   > > het is lastig omdat de mensen toen nog geen achternaam hadden ik dacht altijd dat onze familienaam Helmus uit friesland en groningen afkomstig was
   > > Hartelijke Groeten nog een gelukkig nieuwjaar
   > > Janny van der Meer
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ________________________________
   > > From: Liekele <lhelmus@>
   > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > Sent: Thu, 7 January, 2010 21:41:52
   > > Subject: [Friesland-genealogy] Lykle Hendriks (Helmes) 1777 - 1831
   > >
   > >  
   > >
   > > L.S.,
   > >
   > > Nadat ik een aantal jaren het dossier Helmes/Helmus terzijde had gelegd doe ik toch weer een een poging tot het vinden van tot nu toe voor mij onbekende gegevens van mijn voorgeslacht.
   > > Ooit kreeg ik van appydevries@ planet.nl de hint dat de voornaam Helmich/Helmig waarschijnlijk afkomstig is van de kop van Overijssel toen van daaruit verveners naar Friesland kwamen.
   > >
   > > Maar even bij het begin beginnen.
   > > Lykle Hendriks, geb Ureterp 7 feb 1777 en overleden Beetsterzwaag 20 mrt 1831 was gehuwd met Rinske Foppes Hemminga, geb Beetsterzwaag 14 okt 1784.
   > > Lykle Hendriks nam in 1811 de familienaam Helmes aan. Dat was een verwijzing naar zijn overgrootvader van moederszijde: Lykele Helmigs, geb Olterterp jan 1701, die als weduwnaar, op 20 mei 1731 huwde met Taetske Uytses.
   > > Lykele Helmigs was op zijn beurt een zoon van Helmig Binnes, geb Olterterp 1675 en Lutske Lykles. Trouwdatum Helmig en Lutske Weinterp april 1701. Beide van Selmien.
   > >
   > > Nog een generatie terug met Helmich/Helmig:
   > > Helmig Binnes was een zoon van Binne Ates, geb rond 1638 Lippenhuizen en Siouck Helmichs, geb rond 1640. Zij huwden te Opsterland op 26 mei 1664.
   > >
   > > Maar dan houdt het voor mij op wat betreft mij bekende oudere gegevens over
   > > Helmich/Helmig.
   > >
   > > Is er na het verstrijken van een aantal jaren wellicht bij iemand van de lezers wel wat meer aansluiting gevonden?
   > >
   > > Hartelijke groet,
   > >
   > > Liekele Helmus (naam versleten in de tijd maar nog wel herkenbaar!)
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
  • Show all 8 messages in this topic