Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

49669Kerkarchieven Friesland van Papier naar Digitaal

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Mar 31, 2010
  • 0 Attachment
   Hallo mede onderzoekers

   Vandaag 2450 foto's van de
   kerkadministratie van Blija en Hogebeintum aangevuld.

   Op http://altijdstrijdvaardig.nl staan nu 3873 fotos van deze kerkelijke gemeente

   zoals o.a. Notulenboeken, Jaarverslagen, Diaconierekeningen
   Reglementen, Dopen, Trouwen en Lidmaten en Begraven.

   Totaal zijn er nu geplaatst 55.300 foto's met de volgende kerkelijke gemeenten:

   ▪Achlum-Hitzum-1656-1934
   ▪Birdaard-1645-1796
   ▪Blija-Hogebeintum-1611-1980
   ▪Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
   ▪Donkerbroek en Haule-1701-1934
   ▪Ferwerd-1654-1934
   ▪Hallum-1532-1934
   ▪Heeg-1610-1655
   ▪Herbaijum-1730-1903
   ▪Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   ▪Olde-Nijeberkoop-1714-1850
   ▪Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966
   ▪Sloten 1594-1934
   ▪Tjerkgaast-1772-1812
   ▪Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

   Ook is de index Bestuurlijk Archief (de Staten van Friesland) weer
   verbeterd en aangevuld met namen.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met 159.035 familienamen,
   ook uit andere Provincies,
   En ca. 55.300 foto' s van kerkarchieven.
  • Show all 2 messages in this topic