Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4941Re: steenhovius postma

Expand Messages
 • dansinema@msn.com
  May 11, 2001
  • 0 Attachment
   Additional Information on Petrus Steenhovius Postma:

   Hallo Friends,

   I found the following in a book: Naamlijst de Predikanten, sedert de
   hervorming tot nu tor, is de Hervormde Gemeenten van Friesland
   Published Leeuwarden 1886, A. Meijer:

   page 123:

   "de gemeenten van Oenkerk en Giekerk werden door het Collegie
   geordonneerd den 21 Januarij 1611 om een predikant te verkiezen.

   ...

   1728. Petrus Steenhovius Posthma -- kandidaat, bevestigd den 18 April
   en overleden den 5 Maart 1753, oud in't 51ste jaar. Zijne weduwe
   Beirske Rinses Reitsma hertrouwde met Douwe Jouwerts, dorpsregter te
   Eestrum, en overleed daar den 6 junij 1773, oud 61 jaren, volgens
   grafsteen."

   I can find no other information on Petrus Steenhovius Postma.

   Thanks.

   mvg.

   Dan Sinema
   dansinema@...

   --- In Friesland-genealogy@y..., "Tjitte en Petra Kooy"
   <tenpkooy@t...> wrote:
   > Hallo Pieke,
   >
   > Gegevens over Sara heb ik helaas niet wel over de Sinnema's.
   > Op het Ryksargyf in Leeuwarden heb ik een keer een boekje
   > ingezien over de Sinnema's hieruit heb ik kopien gemaakt en
   > verwerkt in mijn kwartierstaat. Waarschijnlijk is Aelze Annes
   > een zoon van de hieronder staande Anne.
   >
   > Aelze Mients, geboren rond 1655, zoon van Mient Aelzes en Aeltie
   Tiebbes.
   > Hij is getrouwd te Birdaard op 8 november 1691 voor de kerk met
   > Antje Pieters, dochter van Pieter Jans.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Mient Aelzes, gedoopt te Birdaard op 6 november 1692.
   > 2 Antje Aelzes, gedoopt te Birdaard op 9 september 1694.
   > 3 Mient Aelzes, gedoopt te Birdaard op 29 december 1695.
   > 4 Pieter Aelzes, geboren te Birdaard rond 1697.
   > 5 Anne Aelzes, gedoopt te Birdaard op 8 juli 1698.
   > 6 Aaltje Aelzes, gedoopt te Birdaard op 25 september 1701.
   > 7 Tjebbe Aelzes, gedoopt te Birdaard op 8 maart 1705.
   > 8 Japik, gedoopt te Birdaard op 1 mei 1706, overleden te Britsum
   in het
   > jaar
   > 1746.
   > Hij was gehuwd met Hiltje Jans, overleden te Vrouwenparochie in
   het jaar
   > 1792.
   >
   > Helaas heb ik niet alle gegevens van de kopie ingevoerd, ik zal deze
   > er dan ook nog een keer bij zoeken, maar kan ze nu zo snel niet
   vinden.
   > Mocht dit inderdaad de juiste zijn dan mail ik je de gegevens
   hierover.
   >
   > Met vriendelijke groeten
   > Tjitte Kooy.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh. <schabeek@w...>
   > To: Genealogy, Friesland <Friesland-genealogy@y...>
   > Sent: Tuesday, May 08, 2001 2:54 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] steenhovius postma
   >
   >
   > L.S.
   >
   > Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens over "Sara Steenhovius
   Postma"
   > en haar ouders.
   > Wat ik weet is het volgende:
   > Sara zou zijn geb/ged. op 12 september 1734 te Wijns als dochter van
   > "Steenhovius Postma", geb/ged. zo rond 1708 also te Wyns, moeder
   > onbekend.
   > Sara huwde op 20 mei 1753 te Wyns met "Aelze Annes Sinnema".
   >
   > Zij die aanvullende gegevens hebben over Sara en haar voorgeslacht
   en
   > die dit met mij willen delen, worden bij voorbaat van harte bedankt.
   >
   > M.v.g. Pieke v/d schaaf.
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
   juli 1999
   > geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-
   genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@y...
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 5 messages in this topic