Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4925Re: steenhovius postma

Expand Messages
 • dansinema@msn.com
  May 8, 2001
   Hallo Friends,

   The book refered to is entitled: "De Sinnema's". This little book
   contains the genealogy of the Familie Sinnema, but also contains a
   large number of errors. I have been checking the information over
   time, and have found more than 30 mistakes, some very serious.

   Sara Steenhovius Postma was the daughter of Petrus Steenhovius Postma
   and Beitske Rinses Reitsma. She was born 12 Sep 1734. Petrus was a
   Predikant in a small town. (I am away from my home and do not have my
   records with me. I will be back on Friday.) I have had no luck on
   finding his origins. Please help if you can.

   mvg.

   Dan Sinema
   dansinema@...


   ---
   In Friesland-genealogy@y..., "Tjitte en Petra Kooy" <tenpkooy@t...>
   wrote:
   > Hallo Pieke,
   >
   > Gegevens over Sara heb ik helaas niet wel over de Sinnema's.
   > Op het Ryksargyf in Leeuwarden heb ik een keer een boekje
   > ingezien over de Sinnema's hieruit heb ik kopien gemaakt en
   > verwerkt in mijn kwartierstaat. Waarschijnlijk is Aelze Annes
   > een zoon van de hieronder staande Anne.
   >
   > Aelze Mients, geboren rond 1655, zoon van Mient Aelzes en Aeltie
   Tiebbes.
   > Hij is getrouwd te Birdaard op 8 november 1691 voor de kerk met
   > Antje Pieters, dochter van Pieter Jans.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Mient Aelzes, gedoopt te Birdaard op 6 november 1692.
   > 2 Antje Aelzes, gedoopt te Birdaard op 9 september 1694.
   > 3 Mient Aelzes, gedoopt te Birdaard op 29 december 1695.
   > 4 Pieter Aelzes, geboren te Birdaard rond 1697.
   > 5 Anne Aelzes, gedoopt te Birdaard op 8 juli 1698.
   > 6 Aaltje Aelzes, gedoopt te Birdaard op 25 september 1701.
   > 7 Tjebbe Aelzes, gedoopt te Birdaard op 8 maart 1705.
   > 8 Japik, gedoopt te Birdaard op 1 mei 1706, overleden te Britsum
   in het
   > jaar
   > 1746.
   > Hij was gehuwd met Hiltje Jans, overleden te Vrouwenparochie in
   het jaar
   > 1792.
   >
   > Helaas heb ik niet alle gegevens van de kopie ingevoerd, ik zal deze
   > er dan ook nog een keer bij zoeken, maar kan ze nu zo snel niet
   vinden.
   > Mocht dit inderdaad de juiste zijn dan mail ik je de gegevens
   hierover.
   >
   > Met vriendelijke groeten
   > Tjitte Kooy.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh. <schabeek@w...>
   > To: Genealogy, Friesland <Friesland-genealogy@y...>
   > Sent: Tuesday, May 08, 2001 2:54 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] steenhovius postma
   >
   >
   > L.S.
   >
   > Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens over "Sara Steenhovius
   Postma"
   > en haar ouders.
   > Wat ik weet is het volgende:
   > Sara zou zijn geb/ged. op 12 september 1734 te Wijns als dochter van
   > "Steenhovius Postma", geb/ged. zo rond 1708 also te Wyns, moeder
   > onbekend.
   > Sara huwde op 20 mei 1753 te Wyns met "Aelze Annes Sinnema".
   >
   > Zij die aanvullende gegevens hebben over Sara en haar voorgeslacht
   en
   > die dit met mij willen delen, worden bij voorbaat van harte bedankt.
   >
   > M.v.g. Pieke v/d schaaf.
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
   juli 1999
   > geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-
   genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@y...
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 5 messages in this topic