Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4923Re: [Friesland-genealogy] steenhovius postma

Expand Messages
 • Tjitte en Petra Kooy
  May 8, 2001
  • 0 Attachment
   Hallo Pieke,

   Gegevens over Sara heb ik helaas niet wel over de Sinnema's.
   Op het Ryksargyf in Leeuwarden heb ik een keer een boekje
   ingezien over de Sinnema's hieruit heb ik kopien gemaakt en
   verwerkt in mijn kwartierstaat. Waarschijnlijk is Aelze Annes
   een zoon van de hieronder staande Anne.

   Aelze Mients, geboren rond 1655, zoon van Mient Aelzes en Aeltie Tiebbes.
   Hij is getrouwd te Birdaard op 8 november 1691 voor de kerk met
   Antje Pieters, dochter van Pieter Jans.
   Uit dit huwelijk:
   1 Mient Aelzes, gedoopt te Birdaard op 6 november 1692.
   2 Antje Aelzes, gedoopt te Birdaard op 9 september 1694.
   3 Mient Aelzes, gedoopt te Birdaard op 29 december 1695.
   4 Pieter Aelzes, geboren te Birdaard rond 1697.
   5 Anne Aelzes, gedoopt te Birdaard op 8 juli 1698.
   6 Aaltje Aelzes, gedoopt te Birdaard op 25 september 1701.
   7 Tjebbe Aelzes, gedoopt te Birdaard op 8 maart 1705.
   8 Japik, gedoopt te Birdaard op 1 mei 1706, overleden te Britsum in het
   jaar
   1746.
   Hij was gehuwd met Hiltje Jans, overleden te Vrouwenparochie in het jaar
   1792.

   Helaas heb ik niet alle gegevens van de kopie ingevoerd, ik zal deze
   er dan ook nog een keer bij zoeken, maar kan ze nu zo snel niet vinden.
   Mocht dit inderdaad de juiste zijn dan mail ik je de gegevens hierover.

   Met vriendelijke groeten
   Tjitte Kooy.

   ----- Original Message -----
   From: Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh. <schabeek@...>
   To: Genealogy, Friesland <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, May 08, 2001 2:54 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] steenhovius postma


   L.S.

   Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens over "Sara Steenhovius Postma"
   en haar ouders.
   Wat ik weet is het volgende:
   Sara zou zijn geb/ged. op 12 september 1734 te Wijns als dochter van
   "Steenhovius Postma", geb/ged. zo rond 1708 also te Wyns, moeder
   onbekend.
   Sara huwde op 20 mei 1753 te Wyns met "Aelze Annes Sinnema".

   Zij die aanvullende gegevens hebben over Sara en haar voorgeslacht en
   die dit met mij willen delen, worden bij voorbaat van harte bedankt.

   M.v.g. Pieke v/d schaaf.


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 5 messages in this topic