Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4921steenhovius postma

Expand Messages
 • Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh.
  May 8, 2001
  • 0 Attachment
   L.S.

   Ik ben op zoek naar aanvullende gegevens over "Sara Steenhovius Postma"
   en haar ouders.
   Wat ik weet is het volgende:
   Sara zou zijn geb/ged. op 12 september 1734 te Wijns als dochter van
   "Steenhovius Postma", geb/ged. zo rond 1708 also te Wyns, moeder
   onbekend.
   Sara huwde op 20 mei 1753 te Wyns met "Aelze Annes Sinnema".

   Zij die aanvullende gegevens hebben over Sara en haar voorgeslacht en
   die dit met mij willen delen, worden bij voorbaat van harte bedankt.

   M.v.g. Pieke v/d schaaf.
  • Show all 5 messages in this topic