Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

49174Re: Lykle Hendriks (Helmes) 1777 - 1831

Expand Messages
 • Liekele
  Jan 12, 2010
   Hallo Appy!
   Binne Helmichs/Helmigs was een broer van de Lykele Helmigs waar ik in mijn eerste email over schreef. Binne was in 1730 en 1742 inderdaad curator. Van hem heb ik overigens nooit verdere genoteerd.
   Wellicht dat daarin toch nog een sleutel zit verborgen?

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Appy de Vries" <appydevries@...> wrote:
   >
   > Hallo Liekele,
   > Dit vond ik nog in mijn papieren;
   > Authorisatie Opsterland 1723-1811 blad 10 faf.
   >
   > 91, 06-02-1742,
   > Ouders ; wijlen Jan Roels,in leven huisman te
   > Olterterp en wijlen Teth Clases,
   > Kinderen; Auckien 20 j., Hendrickien 19j.,
   > Roel in het 16e j.,en Claas Jan in het 13e j.,
   > Kuratoren;de bijzitter Tiedsger Sybes,Hendrick Roels,
   > BINNE HELMIGS en Jan Jelles.
   > ik weet ,dat dit niet is wat jij zoekt maar toch!
   > EEN GOED 2010 van mij en groetsjes
   > Appy.
   >
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Liekele" <lhelmus@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Thursday, January 07, 2010 9:41 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Lykle Hendriks (Helmes) 1777 - 1831
   >
   >
   >
   > L.S.,
   >
   > Nadat ik een aantal jaren het dossier Helmes/Helmus terzijde had gelegd doe
   > ik toch weer een een poging tot het vinden van tot nu toe voor mij onbekende
   > gegevens van mijn voorgeslacht.
   > Ooit kreeg ik van appydevries@... de hint dat de voornaam
   > Helmich/Helmig waarschijnlijk afkomstig is van de kop van Overijssel toen
   > van daaruit verveners naar Friesland kwamen.
   >
   > Maar even bij het begin beginnen.
   > Lykle Hendriks, geb Ureterp 7 feb 1777 en overleden Beetsterzwaag 20 mrt
   > 1831 was gehuwd met Rinske Foppes Hemminga, geb Beetsterzwaag 14 okt 1784.
   > Lykle Hendriks nam in 1811 de familienaam Helmes aan. Dat was een verwijzing
   > naar zijn overgrootvader van moederszijde: Lykele Helmigs, geb Olterterp jan
   > 1701, die als weduwnaar, op 20 mei 1731 huwde met Taetske Uytses.
   > Lykele Helmigs was op zijn beurt een zoon van Helmig Binnes, geb Olterterp
   > 1675 en Lutske Lykles. Trouwdatum Helmig en Lutske Weinterp april 1701.
   > Beide van Selmien.
   >
   > Nog een generatie terug met Helmich/Helmig:
   > Helmig Binnes was een zoon van Binne Ates, geb rond 1638 Lippenhuizen en
   > Siouck Helmichs, geb rond 1640. Zij huwden te Opsterland op 26 mei 1664.
   >
   > Maar dan houdt het voor mij op wat betreft mij bekende oudere gegevens over
   > Helmich/Helmig.
   >
   > Is er na het verstrijken van een aantal jaren wellicht bij iemand van de
   > lezers wel wat meer aansluiting gevonden?
   >
   > Hartelijke groet,
   >
   > Liekele Helmus (naam versleten in de tijd maar nog wel herkenbaar!)
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
  • Show all 8 messages in this topic